Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hämeen kunnille maksettiin liki viisi miljoonaa euroa laskennallisia korvauksia pakolaisten kotouttamiseen (Kanta- ja Päijät-Häme)

Vuonna 2019 Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen kunnat saivat valtiolta yhteensä liki 4,9 miljoonaa euroa Kotoutumislain (1386/2010) mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Laskennallisten korvausten määrä laski vuoteen 2018 nähden, jolloin kunnille maksettiin korvauksia ennätykselliset 5,5, miljoonaa euroa. Laskennallisia korvauksia maksetaan kunnille, jotka ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja joilla on lisäksi voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Hämeen ELY-alueella suurin euromääräinen korvausten saaja oli edelleen Lahti, toiseksi eniten maksettiin laskennallisia korvauksia Hämeenlinnalle. Molemmissa kaupungeissa korvaukset laskivat kuitenkin edellisvuoteen nähden. Lahden korvaukset laskivat edellisvuoteen verrattuna noin 235 000 euroa (-8%) ja Hämeenlinnan noin 280 000 euroa (-20%).

Päijät-Hämeen kaikkiin kuntiin maksettiin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän korvauksia. Ainoa kunta, jossa kuntakorvausten määrä nousi edellisvuoteen verrattuna, oli Orimattila (+19%). Prosentuaalisesti eniten laskivat Heinolan (-43%) ja Hartolan korvaukset (-67%).

Hartolassa toiminut alaikäisten yksin Suomeen tulleiden nuorten tukiasumisyksikkö, joka perustettiin 2016, lakkautettiin vuoden 2019 aikana. Tämä vaikutti kunnalle maksettujen korvausten määriin kauttaaltaan. Hartolassa asuneet nuoret ovat pääosin jo siirtyneet muualle opiskelujen ja muiden syiden vuoksi ja nähtävissä on, ettei kunnalle vuonna 2020 juurikaan makseta enää laskennallisia korvauksia.

Asikkala sai vielä vuonna 2018 ELYltä laskennallisia korvauksia, mutta vuonna 2019 ei enää lainkaan, sillä aikoinaan Tallukan jo lakkautetusta vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyneet ovat muuttaneet Asikkalasta muualle. Hämeen ELY-keskuksen ja Asikkalan kunnan välinen pakolaisten vastaanottosopimus irtisanottiinkin ELYn ja kunnan yhteisellä päätöksellä 2019.

Myös Kanta-Hämeessä kunnille maksetut laskennalliset korvaukset ovat vuoden sisällä kokonaisuutena hieman laskeneet (-14%). Kasvuakin tapahtui: Forssassa (+5%), Riihimäellä (+15%) sekä Janakkalassa (+15%).

Eniten laskivat Humppilan (- 96%) sekä Lopen (- 40%) korvaukset. Ypäjän kunnalle ei maksettu vuonna 2019 lainkaan korvauksia. Erinäisistä syistä johtuen kuntaan ei sijoitettu ELYn kautta kiintiöpakolaisia vuosina 2018-2019.    

Laskennalliset korvaukset maksetaan automaattisesti siihen kuntaan, missä pakolaistaustainen henkilö on kirjoilla.

Kiintiöpakolaisista korvauksia maksetaan pääsääntöisesti neljältä vuodelta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista kolmelta vuodelta ensimmäisestä kuntapaikkamerkinnästä lukien. Lisäksi jos ja kun henkilö hakee ja saa Suomen kansalaisuuden, korvausten maksu kunnalle lakkaa. Esimerkiksi vuoden 2015 aikana Suomeen saapuneiden, myönteisen oleskeluluvan vuoden 2016 aikana saaneiden turvapaikanhakijoiden kustannuskorvausten maksuaika on päättynyt. Koska moni heistä muutti aikanaan Lahteen ja Hämeenlinnaan, voi näiden kaupunkien korvausten laskusuunta johtua tästä. Lisäksi moni pakolaistaustainen henkilö hakee Suomen kansalaisuutta heti, kun edellytykset kansalaisuuden saamiseksi täyttyvät.

Pienempien kuntien laskeviin lukuihin vaikuttaa osaltaan myös se, ettei kuntiin ole pystytty sijoittamaan kiintiöpakolaisia sellaisia määriä, kuin kunnat olisivat olleet valmiita vastaanottamaan. Suomeen otettiin vuonna 2019 kiintiöpakolaisia 750 henkilöä, mutta valtakunnallisesti kuntapaikkoja olisi tarjolla yli kolmikertainen määrä. Hämeen ELY-alueella sopimusperusteisia kuntapaikkoja on noin 180. Sijoitettavaksi Hämeen ELY-keskus on kuitenkin saanut noin 60 henkilöä, jotka jakautuvat kahteen maakuntaan. Kuntasijoituksissa on jouduttu tekemään priorisointia, johon vaikuttaa muun muassa kunnan kotouttamispalvelujen laatu. Lisäksi on kuntia, jotka ottavat pakolaisia vastaan joka toinen vuosi, mikä aiheuttaa maksettavien kustannusten määrissä vuosivaihtelua.

Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu kunnassa käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.

LASKENNALLISET KORVAUKSET

V. 2018

V. 2019

 

 €

Päijät-Häme

   

Lahti

3 048 557,79

2 813 743,53

Heinola

170 432,61

96 783,06

Orimattila

64 363,29

76 575,09

Hartola

51 384,81

17 441,97

Hollola

53 475,93

48 564,84

Asikkala

17 373,12

0,00

Kärkölä

0,00

0,00

Yhteensä

3 405 587,55

3 053 108,49

     

Kanta-Häme

   

Hämeenlinna

1 410 973,47

1 130 607,54

Forssa

283 242,51

297 157,50

Janakkala

127 252,89

145 934,46

Riihimäki

105 215,43

120 521,49

Hausjärvi

85 989,87

74 307,18

Tammela

27 490,32

26 377,02

Loppi

17 049,45

15 716,94

Humppila

23 000,40

13 800,24

Jokioinen

20 317,02

766,68

Ypäjä

11 440,53

0,00

Yhteensä

2 111 971,89

1 825 189,05

     

Hämeen ELY-alue yhteensä

5 517 559,44

4 878 297,54

 

Lisätietoja:

Työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 097