Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

Hankkeiden hakuilmoitus löytyy Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022:n verkkosivuilta: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022.

Ilmoituksessa on kuvattu tarkemmin hankkeiden tehtävät, hakemusten valintakriteerit sekä muut hakemiseen liittyvät asiat.

Lue lisää: