Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Haku vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmaan on alkanut

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen.

Hankehaussa etsitään kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

  1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla 
  2. Edistetään toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla
  3. Edistetään ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä vesialalla
  4. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–3 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Lisätietoja: