Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Haku ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvitykseen päättyy 31.8.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvitystä voi hakea ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) 31.8.2020 asti. Hakemuksia on saapunut 20.8. mennessä 1 350, joista tukea on myönnetty 177 yritykselle yhteensä 3,85 miljoonaa euroa. Joukkomaksatuksena hyvityksiä on myönnetty yhteensä 72,47 miljoonaa euroa 6 257 yritykselle.
Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukea voi hakea 31.10.2020 asti. Hakemuksia on saapunut 20.8. mennessä 2 067, joista tukea on myönnetty 446 yritykselle yhteensä 4,17 miljoonaa euroa.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Parhaillaan toiminnan rajoittamisen hyvityksessä ja uudelleentyöllistämisen tuessa käsitellään 11.6. saapuneita hakemuksia.

Joukkomaksatuksen alv-ilmoitusten tarkistus tekeillä ja maksatus päättymässä

Ravitsemistoiminnan rajoittamisen hyvittäminen toteutettiin kesäkuussa automaattisesti maksettavana joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joiden huhtikuun alv-tiedot KEHA-keskus sai Verohallinnolta. Joukkomaksatuksena suoritettu ennakkoerä perustui laskennalliseen arvioon rajoittamisen aiheuttamasta myynnin alenemasta ja loppuerä verottajalta saatuihin todellisiin myyntitietoihin.

KEHA-keskus on pyytänyt uuden listauksen Verohallinnolta ja tarkistaa oikaisupyynnön tehneiden yritysten alv-tiedot. Mikäli tiedot ovat päivittyneet ja KEHA-keskuksen jo tekemän päätöksen ylittävää maksettavaa olisi tai takaisinperittävä määrä pienenisi, tekee KEHA-keskus uusien tietojen pohjalta tarvittavat korjaukset. Oikaisupyynnön tehneille yrityksille lähetetään aina tieto uudesta päätöksestä, silloinkin jos aiempi päätös pysyy voimassa. Myös yritykset, joille ei voitu alv-ilmoituspuutteen vuoksi maksaa ennakkoa tai loppuerää tulevat saamaan tuen, mikäli myynnin alenema on Verohallinnon tiedoista osoitettavissa.

Koronatukien vaikutukset yrityksiin ja talouteen arvioidaan

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää koronaepidemian aiheuttamiin maksuvalmiusongelmiin myönnettyihin yritystukiin kohdistuvan riippumattoman arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään avustusten lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia, tavoitteena on tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Arviointi ajoittuu vuosille 2020–2023. Arvioinnit tullaan kilpailuttamaan, ja niissä tullaan hyödyntämään ulkopuolisia asiantuntijaorganisaatioita. Arviointi kohdistuu ravitsemisalan tuissa koko prosessiin aina tuen hakemisesta sen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan, mukaan lukien joukkomaksatus. Ravitsemisalan tuissa tarkastus ajoittuu loppuvuoteen 2020.

Neuvontapalvelut: p. 0295 024 80 (elokuussa ti–to klo 9–12), poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Lisätietoa:

Maksatusjohtaja Pauliina Smolander, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), maksatukset.keha@ely-keskus.fi
Lisätietoa ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvityksestä ja uudelleentyöllistämisen tuesta KEHA-keskuksen verkkosivuilla (keha-keskus.fi)

Uudelleentyöllistämisen tuen hakemustilanne 20.8.2020. Hakemuksia: 2067 kpl, päätöksiä 521 kpl, hyväksyttyjä päätöksiä 446 kpl (86 %) ja hylättyjä 75 kpl (14 %). Maksettuja tukia 4 167 000 euroa. Lähde: KEHA-keskus.
Toiminnan rajoittamisen hyvityksen hakemustilanne 20.8.2020. Hakemuksia 1350 kpl, päätöksiä 185 kpl, hyväksyttyjä päätöksiä 177 kpl (96 %) ja hylättyjä 8 kpl (4 %). Maksettuja tukia 3 854 496 euroa. Lähde: KEHA-keskus.