Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Haja-asutusalueiden julkisen liikenteen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja (Pirkanmaan ELY-keskus)

Joukkoliikenteen peruspalvelutaso on edelleen puutteellinen, ilmenee Länsi- ja Sisä-Suomen peruspalvelujen arviointiraportista. Palvelutasomäärittelyt osoittavat, että joukkoliikennetarjonnassa on puutteita erityisesti ilta- ja viikonloppuliikenteessä. Monessa maaseutukunnissa pystytään tarjoamaan vain työssäkäynti- ja koululaisvuorot. 

– ELY-keskuksen niukkenevat määrärahat, matkustajien väheneminen ja kustannusten nousu ovat pakottaneet karsimaan hankintoja myös sellaisen liikenteen osalta, jolle olisi selvää tarvetta, kertoo Pirkanmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn laatinut ELY-keskuksen lupapäällikkö Jari Lehtonen.

– Keskuksista ja pääteistä etäällä sijaitsevien kuntien välinen joukkoliikenne toimii useimmiten ELY-keskusten ostovuorojen varassa. Tällainen liikenne on vaarassa romahtaa, jos ostoliikenteen rahoitusta ei nosteta pysyvästi, Lehtonen jatkaa. 

Joukko- ja henkilöliikenteen uudistamisestako apu vuorotarjontaan?

ELY-keskuksen 14 kunnan toimialue on haasteellinen joukkoliikenteen kehittämisen kannalta. Alue on pääosin väestöään menettävää ja harvaan asuttua maaseutua, joka sinänsä ei tarjoa alustaa markkinaehtoiselle, lipputuloilla toimivalle liikenteelle.

– Matkustajien ja määrärahojen väheneminen on hankala yhtälö.  Tilannearvio uusista keinoista ja rahoituksen ja resurssien kokonaismärästä on tehtävä yhdessä kuntien, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa, Lehtonen ehdottaa.

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen julkisin varoin rahoitettavien henkilökuljetusten uudistamisesta. Tavoitteena on uudella tavalla suunnitella, hankkia ja toteuttaa yhtenäisenä henkilölogistisena kokonaisuutena avoin joukkoliikenne, sekä valtion ja kuntien henkilöliikennepalvelut lakisääteisine, KELAn korvaamine henkilökuljetuksineen. Pirkanmaalla käynnistyneessä pilotissa selvitetään, miten nykyisen monen eri toimijan hajanaisesti ohjaamia kuljetuksia voidaan yhdistää toimivaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. 

Jari LehtonenJoukkoliikenteen peruspalvelutason turvaamista on korostettu niin hallitusohjelmissa kuin valtion viime vuosien talousarvioissa ja liikennepoliittisessa selonteossa.

– Tehtävämme on tukea ja hankkia peruspalvelutasoista liikennettä. Sen vuoksi usko julkisen liikenteen tarjontaan pitää säilyttää tulevaisuudessakin, tuumaa Jari Lehtonen.  

http://www.tut.fi/verne/


Alueellista tietoa