Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Häiriöitä Kietävälän lossiliikenteessä 22.6.2020 kaltureiden ja lossin vaihdon takia, lossiliikenne keskeytetään 22.6. klo 08:00 alkaen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo)

Varsinais-Suomen ELY-keskus suorittaa yhteistyössä Kymen Saaristoliikenne Oy:n ja Suomen Lauttaliikenne Oy:n kanssa lossin vaihtotyön Kietävälän lauttapaikalla Kietäväläntiellä (mt 15176) Puumalassa. Lossiliikenne joudutaan keskeyttämään lauttapaikalla lossin ja kaltureiden vaihdon ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoteille. Myös hätäkuljetukset tulee hoitaa kiertoteitä käyttäen. Kietävälän lossiliikenne keskeytetään kokonaan 22.6.2020, klo 08.00 alkaen toistaiseksi. Lossiliikenne käynnistetään heti kun se on mahdollista. Lossin käyttäjiä pyydetään varautumaan liikennekatkokseen ennakkoon. Liikennekatkon jälkeen lossin kantavuus on 44 tonnia. 1.8.2020 alkaen lossin kantavuus on 60 tonnia.

Tienpitäjänä toimiva ELY keskus kilpailutti 2019 uudelleen 40 lauttapaikan liikennepalvelut ja solminut neljä siirtymäkauden sopimuspakettia lauttaliikennepalveluiden tuottamisesta. Sopimukset ovat osa hankintastrategiaa, jolla tähdätään tulevaisuudessa pitkäkestoisiin, jopa 20 vuoden sopimuksiin. Siirtymäkauden sopimuksilla poistetaan pahimpia liikenteen solmukohtia ja kehitetään liikennettä kohti hankintastrategian tavoitteita. Kokonaisuudessaan muutoksilla vähennetään lauttaliikenteen hiilidioksidipäästöjä yli 12%. Uusinvestoinneilla alennetaan myös liikenteessä käytettävien lautta-alusten keski-ikää 10-vuodella ja vanhoja aluksia poistuu. Lisäksi tehostetaan ja nykyaikaistetaan toimintaa teknologisen kehityksen ansiosta ja muutetaan 11 lauttapaikan kapasiteettia ja välityskykyä.

Kietävälässä operoinut Nestori-lossi siirtyy kilpailutusten mukaisesti Arvinsalmen lauttapaikalle ja se korvataan kantavuudeltaan 60 tonnin lossilla 1.8.2020 alkaen.

Lossipaikan voi kiertää kahdesta suunnasta maanteitse.

Kiertotie kartalla:  

ELY-keskuksen 25.11.2019 tiedotteessa on kerrottu tarkemmin lauttaliikenteen kilpailutuksesta, siirtymäkauden sopimuksista ja lauttaliikenteen kapasiteetin ja välityskyvyn muutoksista.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tieinsinööri Tapani Jaakkola, puh. 0295 022 791

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)