Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunitelmaa esitellään (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa Hailuodon kiinteästä penger- ja siltayhteydestä. Kiinteä yhteys sijoittuu Oulun Riutunkarin ja Hailuodon väliselle merialueelle nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle. Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään kiinteän yhteyden suunnitelmaratkaisut ja -perusteet.

Uusi linjaus hyödyntää nykyiset pengerosuudet ja on noin seitsemän kilometriä pitkä. Merivesien virtausten säilymiseksi tie ylittää syvänteet silloilla. Hailuodon puoleisen syvänteen ylittää Huikun silta ja mantereen puoleisen syvänteen Riutunkarin silta.

Yleissuunnitelman on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen yleissuunnitelma asetetaan nähtäville. Yleissuunnitelman ja siitä tehdyn hyväksymispäätöksen perusteella laaditaan ratkaisuja tarkentava tiesuunnitelma. Hanke on arvioitu yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavaksi.

Yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 10.9.2014 klo 18.15 - 20.15 Oulunsalon entisen kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Kauppiaantie 5. Yleisötilaisuudessa esitellään sekä kiinteän yhteyden alueelle laadittavan Merialueen osayleiskaavaehdotus että kiinteän yhteyden yleissuunnitelmaluonnos. Paikalla ovat yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelman taustoista ja ratkaisuista sekä vastaanottamassa yleisön palautetta.
 

Lisätietoja antavat:

Esisuunnittelu- ja ympäristövastaava Marjo Paavola, puh. 0295 038 348, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Tekninen johtaja Markku Maikkola, puh. 044 497 3510, Hailuodon kunta,
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233, Oulun kaupunki,
Suunnittelun projektipäällikkö Heimo Rintamäki, puh. 040 536 9411, Destia Oy.


Alueellista tietoa