Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Haettavana ympäristöalan valtionavustuksia vuodelle 2021 (Varsinais-Suomi, Satakunta)  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin. Hakuaika 15.10.-30.11.2020. Hakemuksissa tulee käyttää ensisijaisesti sähköistä hakutapaa: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut​​​​​​​

 

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin: 

  • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 

  • kalataloudellisiin kunnostuksiin (Pohjois-Savon / Varsinais-Suomen / Lapin ELY-keskus)  

  • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus) 

  • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus) 

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat. 

Edellä mainittujen lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus tulee myöhemmin ilmoittamaan kaupunkivesien hallinnan hankkeita koskevasta avustushausta, joka avautuu 17.11.2020. 

Lisätietoa: