Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Fossiilisesta lämmityksestä luopumista tuetaan jatkossa laajemmin – kaasulämmityksen vaihtajan kannattaa vielä malttaa remontin kanssa

 

Hallituksen kehysriihessä ja varautumisen ministerityöryhmässä linjattiin 7.4., että fossiilisen lämmityksen vaihtajia tuetaan uudella 72 miljoonan euron määrärahalla. Suunnitelmissa on, että öljylämmityksen vaihtajille tarjottua ELY-keskuksen avustusta myönnetään jatkossa myös kaasulämmityksen vaihtajille. Lisäksi kaukolämpö palaisi avustuskelpoiseksi korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi. Eduskunta päättää rahoituksesta lisätalousarviossa.

Fossiilisen lämmityksen vaihtamista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Lisäksi öljylämmityksen vaihtaville pientalojen omistajille tarjottavan avustuksen soveltamisalaa laajennetaan.

Tavoitteena on, että tukea voi saada jatkossa myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon.

Vuodelle 2022 osoitettavat lisämäärärahat tullaan esittämän lisätalousarviossa. Eduskunta päättää lisätalousarviosta mahdollisesti kesäkuussa.

”Valmistaudumme avaamaan avustushaun kaasulämmityksen vaihtajille mahdollisimman pian rahoituksen varmistuttua. Vielä ei ole tietoa, saako avustusta takautuvasti, joten kaasulämmityksen vaihtoa suunnittelevien kannattaa nyt malttaa hetki ja odotella lisätietoja”, suosittelee ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.

Öljylämmityksestä kaukolämpöön vaihtavat voivat jo jättää hakemuksia – rahoitus vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän

Uusien kansallisten määrärahojen turvin niin öljy- kuin kaasulämmityksen voisi vaihtaa jälleen kaukolämpöön. Kaukolämpö on ollut aikaisemmin tuettavien lämmitysmuotojen joukossa, mutta tällä hetkellä käytössä olevia EU:n elpymisvälineestä saatuja määrärahoja ei ole voitu myöntää kaukolämpöön.

”Öljylämmityksestä kaukolämpöön vaihtavat voivat jättää avustushakemuksia, mutta emme voi myöntää avustusta ennen kuin eduskunta on päättänyt lisätalousarviosta ja uusista määrärahoista”, Heikkilä toteaa.

Kehysriihessä on myös varauduttu hakemusten käsittelyresurssien huomattavaan lisäämiseen.

Ajantasainen tieto avustuksen ehdoista, käytössä olevista määrärahoista ja avustukseen tulevista muutoksista löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta:

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

0295 020 900 (ma–pe klo 9–16)

[email protected]

ely-keskus.fi/ymparistoasiakaspalvelu