Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Finntraffic Oy ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa (Pirkanmaa)

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden nimet muuttuivat vuoden alussa. Konserni tunnetaan nyt nimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.   

Suomalaiset tarvitsevat toimivassa arjessaan liikenteenohjauspalveluita. Etenkin raide- ja tieliikenteen palvelut ovat jokaiselle tuttuja arjen palveluita. Palveluiden ohella kyse on onnettomuuksien, ruuhkien, päästöjen sekä kotitalouksille, yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten vähentämisestä.  

Fintraffic Tie vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä. Fintrafficin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun tieliikennekeskusten palvelut mahdollistavat osaltaan turvallisen ja sujuvan liikenteen tieverkolla vuoden jokaisena päivänä.

Palveluihin kuuluvat muun muassa operatiivinen liikenteenhallinta tieliikennekeskuksissa, tietunneleiden teknisistä järjestelmistä ja maanteiden muuttuvista opasteista huolehtiminen, tiesääjärjestelmät sekä tietoliikennetekniset palvelut. Lisäksi Fintrafficin tieliikenteenohjaus tarjoaa suuren määrän tieliikenteen ajantasaista liikenne- ja olosuhdetietoa jokaisen hyödynnettäväksi. 

Fintraffic Tien asiantuntijat tekevät tiiviisti työtä laajan yhteistyökumppaniverkon kanssa, joista keskeisimpiä ovat Väylävirasto, ELY-keskukset, poliisi, pelastuslaitokset, urakoitsijat ja julkisen liikenteen toimijat.