Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tiettyjen toimenpiteiden hakumenettely auki

Euroopan meri -ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014-2020 tiettyjen toimenpiteiden hakumenettely on avautunut. Hakuaika on 23.6. - 9.9.2016.

Rahoitusta haetaan ELY-keskuksilta sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Maksimituki vaihtelee hankkeittain 20–80 %. Kunkin toimenpiteen enimmäistukiprosentti ilmenee kyseisen toimenpiteen hakuohjeesta. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen.

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin saalisvahinkoihin voi hakea korvausta

Saalisvahinkojen korvausmenettely koskee vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista. Hakuaika on 22.6. - 30.9.2016.

Lue lisää:


Alueellista tietoa