Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön sovellettavaa Pirkanmaan työlupalinjausta on tarkistettu (Pirkanmaa)

Uusi työlupalinjaus tuli voimaan 22.4.2021. Työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä. Tätä listaa on nyt laajennettu.

Työmarkkinat ovat Pirkanmaalla kohtalaisen vakaassa tilassa. Pirkanmaan työllisyyden ongelmia tällä hetkellä ovat rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Palveluiden piirissä olevien työnhakija-asiakkaiden määrä on myös kasvanut mutta samalla osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita.

Työlupalinjauksessa ohjataan työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelijöitä huomioimaan alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Se toimii oleskelulupahakemuksen käsittelijän päätöksenteon tukena.

Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken osana Maahanmuuttoasiain toimikuntaa. Se on julkaistu Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä TE-toimiston internet-sivuilla. Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran syksyllä 2021.

Pirkanmaan työlupalinjaus 22.4.2021: https://www.ely-keskus.fi/tyovoiman-maahanmuutto/-/categories/14401?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14401

Tarkemmat menettelyohjeet työntekijän oleskeluluvan hakemiseksi löytyvät Pirkanmaan TE-toimiston internet-sivuilta: https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyolupapalvelut

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antaa:

Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen
p. 0295 036 086
​​​​​​​marja.huttunen(at)ely-keskus.fi