Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ihmisiä rivissä

Etnisten suhteiden neuvottelukuntien (ETNO) kannanotto syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja yhdenvertaisuuteen (Pohjalaismaakunnat, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnat kokoontuivat Kokkolassa 15.10.2021 käsittelemään monikulttuuristen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ajankohtaiskuvaa osallisuuden, työelämän ja koulutuspolkujen osalta.

Keskustelujen tuloksena Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnat ovat ottaneet kantaa seuraavista asioista:

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen
Yhdenvertaisuus työelämässä

Lue kannanotto tästä.