Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg vaikuttui Pohjanmaan elintarvikeketjun monipuolisuudesta

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg vieraili Pohjanmaalla 1. –3.6.2021. Vierailun aikana valtuutettu tutustui SIGGPAC:in kurkkutuotantoon, Caraway Finlandin Pohjanmaan kuminakeskukseen, perunantuotantoon Oskun Perunamaalla, Närpiön Vihannekseen, Hemmanetin laidunkalkkunatuotantoon, FinneFarmin avomaavihannesviljelmiin, WestFarmin soijattomaan emakkosikalaan sekä Finnish Superberriesin marja-aronia viljelmiin. Vierailun aikana valtuutettu sai verkostoonsa uusia kontakteja eri puolilta pohjalaista elintarvikeketjua sekä inspiraatiota pohjalaisten alkutuotanto - ja elintarviketeollisuuden monipuolisuudesta ja innovatiivisuudesta. Keskusteluja valtuutetun ja elinkeinonharjoittajien välillä jatketaan tulevaisuudessa entistä tiiviimmin.

Pohjalaisilla elintarvikeketjun toimijoilla oli tuoreelle elintarvikemarkkinavaltuutetulle monenlaisia kysymyksiä ja toiveita liittyen esimerkiksi elintarvikeketjun voimasuhteisiin. Keskusteluissa korostui valtuutetun ja tuottajien yhteinen tahtotila toimia siten, että elintarvikemarkkinat olisivat jatkossa entistä reilummat ja tehokkaammat. 

-    Vierailujen aikana olen käynyt hyvin mielenkiintoisia keskusteluja alan erilaisten toimijoiden kanssa. Minua on yllättänyt erityisesti se, kuinka monipuolista toimintaa elintarvikeketjun eri puolilta Pohjanmaalta löytyy sekä se, kuinka mielellään toimijat ovat keskustelleet valtuutetun kanssa. Moni keskusteluissa noussut asia on sellainen, jota voidaan jatkaa yhdessä ketjun muiden osapuolten kanssa, ja etsiä ratkaisuja yhdessä", kertoo elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg. 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävä on parantaa markkinoiden toimivuutta

Elintarvikemarkkinavaltuutettu tekee työtä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Hän on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka toimintaa sääntelee vuonna 2019 voimaan tullut elintarvikemarkkinalaki. Valtuutetun tehtäviin kuuluu antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä neuvoa elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi tehtäviin kuuluu elintarvikeketjussa esiintyvien sopimusehtojen ja käytäntöjen sekä hyvien liiketapojen mukaisten menettelyjen valvonta. Ensimmäinen elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg aloitti viisivuotisen toimikautensa 1.9.2019.
Valtuutettuun voi olla yhteydessä tilanteissa, jotka liittyvät elinkeinoharjoittajien väliseen sopimattomaan menettelyyn maataloustuotannon ja elintarviketeollisuuden aloilla.

Wikberg kannustaakin myös pohjalaisia toimijoita olemaan rohkeasti yhteydessä elintarvikemarkkinavaltuutettuun ongelmatilanteissa. Yhteydenotot tuottavat elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle arvokasta tietoa markkinoiden toiminnasta ja lainsäädännön noudattamisesta. On tärkeää, että kaikki elintarvikemarkkinoihin liittyvät epäkohdat tulevat valtuutetun tietoon. Ongelmatilanteissa elintarvikemarkkinavaltuutettu voi myös auttaa tarvittavan tahon löytymisessä.

Työ elintarvikemarkkinoiden sujuvoittamiseksi jatkuu yhteistyössä 

Elintarvikemarkkinavaltuutettu jatkaa työtänsä Pohjanmaan vierailun jälkeen monta näkemystä rikkaampana. Wikberg koki, että Pohjanmaa toi mukanaan todella paljon uusia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, kuinka markkinat toimivat niin Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Käytännön kokemus auttaa ymmärtämään, miten elintarvikemarkkinat toimivat, miten niitä voi soveltaa, ja miten ne voisivat toimia entistä paremmin.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston edustajat olivat myös vaikuttuneita seudun yrityshenkisyydestä ja innovatiivisesta otteesta alkutuotantoon. Yhteistyö tulee jatkumaan rikkaana. 

-    Olemme innostuneita mahdollisuudesta tutustua elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaan ja auttaa seutumme yrityksiä luomaan yhteyksiä valtuutettuun. Esittelimme alueemme alkutuotantoa ja elintarviketeollisuutta suurella ylpeydellä. Elintarvikemarkkinavaltuutettu on kutsuttu vierailulle myös Keski-Pohjanmaalle heti, kun tilanne sen sallii, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätiedot:

karin.kainlauri@ely-keskus.fi
Maaseutuyksikön päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
0295 028 572

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

  • Sähköposti: etmv(at)etmv.fi
  • Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)etmv.fi
  • Mediayhteydenotot: etmv(at)etmv.fi
  • Puhelinnumero: 029 520 5533

www.elintarvikemarkkinat.fi

 

Kaksi miestä suojavarusteissa  tutkii tomaatteja.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg ja erityisasiantuntija Tapani Yrjölä tutustumassa Närpiön Vihannekseen

Kolme ihmistä maskeineen seisoo talon edessä etäällä toisistaan

Elintarvikemarkkinavaltuutettu ja Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari sekä maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri vierailulla Hemmanetin laidunkalkkunatilalla