Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Etelä-Savon ELY-keskus sopeuttaa toimintaansa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Hallitus on päättänyt pienentää ELY-keskusten toimintamenoja yhteensä 33  miljoonalla eurolla vuoteen 2018 mennessä. ELY-keskukset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa pienentyviin toimintamenoihin. Suurin osa sopeuttamisesta tehdään niin, että eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Henkilöstöä joudutaan myös irtisanomaan tammikuussa päättyneiden yt-neuvottelujen seurauksena koko maassa 160 henkilötyövuotta vastaavasti. Etelä-Savon ELY-keskuksessa irtisanottiin helmikuussa 5 henkilöä ja toukokuussa irtisanomisuhka on toteutumassa 6 henkilötyövuotta vastaavasti.

Sopeuttaminen tarkoittaa 15-20 %:n tehostamistarvetta toiminnassa. ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ovat linjanneet säästöjä niin, että viljelijätukien valvontaa ja maksamista, yritysten kehittämistä ja ympäristönsuojelun tasoa ei saa heikentää. Merkittävä linjaus on se, että ELY-keskukset luopuvat omasta näytteenotosta ja muista maastotehtävistä ja alkavat hankkia nämä palvelut markkinoilta.

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa sopeuttamisen haasteisiin keskittämällä resurssinsa entistä selkeämmin asiakkaille tärkeiden palveluiden tuottamiseen. Olemme olleet voimakkaasti kehittämässä ELY-palveluita, jotka koostuvat yritysten, kansalaisten ja henkilöasiakkaiden sekä viranomaisten ja kumppaneiden palvelukokonaisuuksista. Tarkoitus on tehdä työtämme entistä enemmän asiakkaiden odotusten ja palvelutarpeiden pohjalta.

Varmistaaksemme tärkeimpien ELY-palveluiden tuotannon olemme uusineet organisaatiomme vuoden alusta lukien. Organisaatiouudistuksen lisäksi muokkaamme henkilöstömme tehtävänkuvia niin, että niissä kaikissa asetetaan ensisijalle asiakkaiden kannalta tärkeimmät tehtävät ja palvelut. Vaikka joudumme huomattavasti sopeuttamaan toimintaamme, uskon, että näin menetellen voimme vastata meihin kohdistuviin odotuksiin.

Pyrimme löytämään irtisanomisuhan alaisille työntekijöillemme uusia työtehtäviä. Käytössämme on tukipaketti, joka mahdollistaa mm. työntekijämme palkkaamisen toisen työnantajan palvelukseen niin, että maksamme yhden vuoden palkkakustannukset, jos uusi työnantaja sitoutuu maksamaan toisen vuoden palkan. Tavoitteena on henkilön pysyvä työllistyminen uuden työnantajan palvelukseen.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen


Alueellista tietoa