Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Etelä-Savon ELY-keskus selvitti alueen kansainvälistymisen tilaa  (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus selvitti kesän aikana eteläsavolaisten yritysten kansainvälistymisen, muun muassa viennin tilaa. Selvityksen mukaan ELY-keskukselta toivottiin eniten kansainvälistymiseen liittyviä rahoituspalveluita, markkinaselvityksiä sekä yritysvalmennusta. Yritykset toivoivat myös tiiviimpää henkilökohtaista yhteydenpitoa, esimerkiksi yrityskäynnit koettiin tarpeellisiksi. Selvityksen teki ELY-keskuksessa kesäharjoittelussa ollut Itä-Suomen yliopiston opiskelija Antti Lahtinen.

Kyselyyn vastasi satakunta yritystä, joista valtaosa oli vientiyrityksiä. Vastanneista suurin osa oli pieniä yrityksiä ja toimialoista nousi esille koneet ja laitteet. Puolet viejistä harjoitti myös tuontitoimintaa. Ruotsi, Venäjä ja Saksa ovat eteläsavolaisten yleisimpiä vientimaita, Viron osuus oli kasvanut. Lähes 75 % vastanneista vientiyrityksistä arvioi viennin kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana ja yritysten näkymät olivat vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta positiivisia.

Kyselyn tuloksista raportoidaan yksityiskohtaisemmin ELY-keskuksen tulevassa rahoituskatsauksessa ja muissa julkaisuissa.

Kuva: Maaret Kaksonen

Lisätietoja:

Asiantuntija Maaret Kaksonen, Etelä-Savon ELY-keskus, Innovaatiot ja yritysrahoitus
p. 029 502 4048, maaret.kaksonen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa