Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten suhdanneodotus palasi plussalle (Etelä-Pohjanmaa)

Kevään 2020 pk-yritysbarometrissä on Etelä-Pohjanmaalle myös positiivisia uutisia, sillä pk-yritysten suhdanneodotusten muutosta kuvaava saldoluku nousi takaisin plussan puolelle.

Taloustilanteen epävarmuustekijät näkyvät yritysten odotuksissa varovaisuutena, tilannekuvaa valottaa ELY-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen. Maakunnan väestökehityksen valossa on toivottavaa, että osaavasta työvoimasta pidetään yrityksissä tiukasti kiinni ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan.

- Myönteistä on, että barometrin mukaan yritysrahoituksen kysyntä on ollut maakunnassa maan keskimääräistä parempaa ja yritysten kasvuhakuisuus on hienoisessa kasvussa. Kasvu ja kansainvälistyminen ovat maakunnan avainhaasteita jatkossakin. 

Soininen pitää huomionarvoisena muutostrendinä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä, jonka merkitys korostuu myös tulevalla EU-kaudella.

Ilmastovastuullisuus, energia- ja materiaalitehokkuus, kierrätys ja digitalisaatio ovat kehittämisteemoja, jotka on kyettävä hyödyntämään liiketoiminnassa entistä tehokkaammin.

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Barometrin teettävät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Kevään 2020 pk-yritysbarometri on julkaistu 11.2.2020

Tarkemmat tiedot ja raportin löydät Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien sivulta (yrittajat.fi)