Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nimetty uusiutuvan energian lupamenettelyiden valtakunnalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi


Uusiutuvan energian lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi perustetaan valtakunnallinen yhteyspisteviranomainen. Toiminto perustuu vastikään vahvistettuun lakiin, jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nimetty lain mukaiseksi yhteyspisteviranomaiseksi. Laki tule voimaan 30.6.2021, jolloin myös yhteyspisteviranomaisen toiminta käynnistyy.

Yhteyspisteviranomainen on uusi koko maata palveleva viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia hankekehittäjien lupa- ja menettelyneuvonnasta keskitetysti, laatia hankekehittäjien tueksi menettelykäsikirja sekä seurata lupiin liittyviä määräaikoja ja osallistua määräaikoja koskevaan päätöksentekoon.

Tärkeä osa toimintaa on myös sähköinen asiointi. Keskitetty neuvonta ja sähköinen asiointi palvelevat erityisesti hanketoimijoita hankkeiden edistämisessä. Toiminta koskee niin lupaprosesseja kuin muita hallinnollisia prosesseja kuten kaavoitusta.

Lue lisää