Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikön päälliköt valittu (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen (E-vastuualue), liikenne ja infrastruktuuri (L-vastuualue) sekä ympäristö ja luonnonvarat (Y-vastuualue) vastuualueiden yksiköiden päälliköt on valittu uusiin viisivuotisiin määräaikaisiin tehtäviin.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueella toimivat maaseutuyksikkö, työllisyys ja osaaminen -yksikkö sekä yrityspalvelukeskus. Maaseutuyksikön päällikkönä jatkaa Ritva Rintapukka, työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä Jari Aaltonen ja yrityspalvelukeskuksen päällikkönä on aloittanut Johanna Olsson. Vuoden 2020 alussa käynnistyneessä yhteisessä yrityspalvelukeskuksessa toimivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelujen asiantuntijat sekä myös BusinessFinlandin toimijat. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen vastuualueen johtajana toimii Mika Soininen. Soininen toimii myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtajana.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella toimivat liikennejärjestelmäyksikkö sekä tienpidon suunnitteluyksikkö. Liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä jatkaa Jarmo Salo ja tienpidon suunnitteluyksikön päällikkönä on aloittanut Janne Ponsimaa. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana toimii Anders Östergård.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella toimivat ympäristönsuojeluyksikkö, alueidenkäyttö ja vesihuoltoyksikkö, vesistöyksikkö sekä luonnonsuojeluyksikkö. Ympäristönsuojeluyksikön päällikkönä jatkaa Päivi Kentala, alueidenkäyttö ja vesihuoltoyksikön päällikkönä Jyrki Palomäki, vesistöyksikön päällikkönä Liisa Maria Rautio ja luonnonsuojeluyksikön päällikkönä Leena Rinkineva-Kantola. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana toimii Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Vastuualueet liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat toimivat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaa maakuntien alueilla. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen vastuualue toimii Etelä-Pohjanmaan alueella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikat sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen organisaatio, jossa ylimpänä ylijohtaja, jonka alla johtoryhmä. Heidän jälkeen vastuualueet, joita sitoo yhteen johdon tuki.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Mika Soininen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 027 403

Johtaja Anders Östergård, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 027 766

Johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 050 344 2414

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)