Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

ESR-tuilla torjutaan köyhyyttä ja vahvistetaan sosiaalista osallisuutta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Tällä EU-rakennerahastokaudella avattiin ESR-rahoituksessa uusi toimintalinja, jolla pyritään tavoittamaan sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa asemassa, ovat muuten haastavassa elämäntilanteessa  tai vähemmistönä suhteessa valtaväestöön. Tuki mahdollistaa erityyppisten hankkeiden avulla tapahtuvat pilotoinnit, joilla etsitään uusia toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisyyn, heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyvyyden ja toimintakyvyn parantamiseen sekä osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen.

Etelä-Savossa on käynnistynyt 13 uudentyyppistä hanketta, joissa painopisteinä ovat hyvinvoinnin, työllisyyden ja osallisuuden edistäminen. Hankkeiden avulla pystytään saavuttamaan sellaisia kohderyhmiä, joita ei edellisellä ohjelmakaudella pystytty tavoittamaan.

Etelä-Savossa on käynnistynyt mielenkiintoisia hankekokeiluja, jotka liittyvät erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden vahvistamiseen. Näissä kohderyhmänä on henkilöitä, joilla on todella pitkät polut takaisin työelämään tai joilla haasteena on kokonaistoimintakyvyn parantaminen. Kokeiluissa on myös hankkeita, joissa yhteisöllä ja siihen liittyvällä vertaistuella/kokemusasiantuntijuudella yhdessä asiantuntijaohjauksen kanssa tuetaan henkilöitä parempaan elämään.

Hankkeilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia

Hyvinä esimerkkeinä hankkeista ovat Varikko-hanke, joka toimii kolmella ELY-alueella ja täällä Etelä-Savossa Mikkelissä ja Pieksämäellä, Yhdessä eteenpäin hanke Savonlinnassa, Yhteistä ymmärrystä-lähityön malli aikuissosiaalityöhön Puumalassa ja toimintakeskus- ja työpajamallien ryhmätoimintojen kehittämien yhdessä kuntouttavan työtoiminnan kanssa Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kaikissa näissä hankkeissa on vahva kytkentä TE- toimiston pitkään työttömänä olleiden ja TYP:n asiakkaisiin (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), kuntien aikuissosiaalityöhön ja kuntien työllistymispalveluihin.  

Varikko -hankkeessa on rakennettu toimintamalleja esimerkiksi vankilasta vapautuville, moniongelmaisille kuntoutujille ja työttömille pilotoimalla toimivia työkyvyn arviointimenetelmiä, mallintamalla eri asiakasryhmien toiminta- ja palvelupolkuja muun muassa  "onnistumisen pitkät polut, asiakkaiden kannattelupolut tai epäonnistuneet polut". Hankkeessa on tunnistettu päihdetyön asiantuntijuuden merkitys osana kokonaisvaltaista kuntoutumista, kuten myös rikosseuraamusviraston toiminnan kyteminen mukaan kuntouttavan toimintaan sekä sosiaaliohjaukseen. Yhteisö- ja vertaistuella on myös vahva merkitys arjen sujumisen tavoitteellisuudessa.

Yhdessä eteenpäin -hankkeen keskiössä on kolme eri yhdistystä, Helluntai- ja Vapaakirkkoseurakunta sekä Romanien yhdistys, joissa mallinnetaan nimenomaan yhteisöjen ja osallisuuden kautta polkuja työelämään, tuetaan kuntoutumista ja arjen hallintaa.

Yhteistä ymmärrystä-lähityön malli –hankkeessa (Puumalan hanke) toiminta-alustana on myös kyläyhteisö, jonka avulla pyritään luomaan pitkien etäisyyksien haja-asutusalueille malli, jolla tavoitetaan erityispalveluja tarvitsevat asiakkaat.

Työpajat ja kuntouttava työtoiminta tarvitsee edelleen kehittyäkseen uusia näkökulmia ja niitä kehitetään Mikkelin ja Savonlinnan toimintakeskuksen ja työpajojen toiminnoissa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnot, ohjaus ja kokonaisvaltainen tuki asiakkaille – kytkee hankkeet TE- palveluun. TE-palveluissakin pitää muistaa, että sen asiakkaina ovat myös vaikeimmin työllistyvät ja haastavassa asemassa olevat asiakkaat, vaikka he ovatkin pääsääntöisesti jo kunnan työllistämisvastuun piirissä. Riittävällä tuella, monimuotoisella kuntoutuksella ja ohjauksella aina osa asiakkaista nousee takaisin työelämän tai saa vähintäänkin tasapainoisemman elämän, josta hyötyvät kaikki, yhteiskunta, kunta ja ennen kaikkea henkilö itse.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089
 

     


Alueellista tietoa