Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

ESR-rahoituksella runsaasti kysyntää (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti helmikuussa, että sillä on jaettavana vielä noin 1 milj. euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta Kymenlaaksossa. Etelä-Karjalassa oli jäljellä runsaat 170 000 euroa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käytössä olevat ESR-varat on kohdennettu maakunnittain, ja kullekin maakunnalle varatut rahat tulee käyttää asianomaisen maakunnan hyväksi. Käytössä on jonkin verran myös valtakunnallista ESR-rahoitusta, jolloin hankkeet voidaan toteuttaa koko ELY-alueella.


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankeryhmä käsittelemässä hanke-esityksiä

Rahalla oli runsaasti kysyntää, sillä tiedotus tuotti 30 hanke-esitystä. Esityksistä kuusi koski Etelä-Karjalaa. Muutama hanke oli suunniteltu toteutettavaksi molemmissa maakunnissa. Hanke-esitykset on pääosin käyty läpi ELY-keskuksen rahoitusyksikössä ja hankeryhmässä. Lisäksi niistä on saatu asiantuntija-arvioita. Vain osa hankkeista pystytään rahoittamaan. Hanke-esityksistä on valittu parhaiten rahoitukseen sopivia hankkeita, ja rahoituksen hakijoilta on pyydetty niistä varsinaiset rahoitushakemukset. Rahoituskelpoisiksi todetut hankehakemukset viedään vielä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn.

Ensimmäisiä päätöksiä on odotettavissa toukokuun alussa. Nyt tehtävien rahoituspäätösten jälkeen Kaakkois-Suomen ELY on käyttänyt kuluvan ohjelmakauden (2007–2013) alueellisen ESR-rahoituksensa kokonaan.

Äkillisen rakennemuutoksen haittojen torjumiseen tarkoitetusta ESR-rahoituksesta odotellaan vielä työ- ja elinkeinoministeriön päätöksiä. Saatavan tuen määrästä riippuen tehtäneen rahoituspäätökset 2–3 hankkeelle.

 


Alueellista tietoa