Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ESR + REACT-EU ESR -haku on käynnissä 30.9.2021 saakka (Etelä-Pohjanmaa)

REACT-EU tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Etelä-Pohjanmaalla on haussa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat:

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 

• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (erityistavoite 6.1)

• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 7.1)

• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (erityistavoite 8.1)

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen (erityistavoite 9.1)

• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (erityistavoite 9.2)

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (erityistavoite

10.1)

9. REACT-EU

• Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)

• Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4)

Toimintalinjojen erityistavoitekohtaiset valintakriteerit painotuksineen löydät hakijan ohjeen (pdf, rakennerahasto.fi) lopusta.

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian (COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin toimintaympäristössä. Hakijan kannattaa tutustua Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin suunnitelmaan (pdf, epliitto.fi)

Rahoitettavat hankkeet voivat jatkua enintään 31.8.2023 asti.

Lisätietoa avoinna olevasta hankehausta löydät rakennerahasto.fi sivuilta löytyvästä hakijan ohjeesta (pdf) sekä ESR- ja REACT-EU ESR -haun avautumisesta kertovassa uutisesta. Sivuilta löytyy myös Länsi-Suomen alueen rahoitusasiantuntijat.