Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Espoonjoen kunnostuksella Kauklahdessa elvytettiin uhanalaisia vaelluskaloja (Uudenmaan ELY-keskus)


Sähkökoekalastusta Espoonjoella. Kuvaaja Pekka Tuuri.

 

Toissa talvena tehdyn Kauklahden koskialueen kunnostamisen jälkeen aiemmin kosken kalastosta puuttunut äärimmäisen uhanalainen meritaimen on palannut alueelle ja onnistunut lisääntymään. Myös erittäin uhanalainen vaellussiika on lisääntynyt onnistuneesti alueella tehdyn kunnostuksen jälkeen.

Espoonjoen koskialueet on aikoinaan perattu Turunväylän rakentamisen yhteydessä 1950-luvun lopulla Kirkkojärven kuivattamiseksi. Espoonjoen alimman koskialueen kunnostus Kauklahdessa valmistui tammikuussa 2013.

Kunnostushanke oli Uudenmaan ELY-keskuksen ja Espoon kaupungin teknisen keskuksen sekä ympäristökeskuksen pilottiyhteistyöhanke luonnonmukaisen vesirakentamisen edistämisessä. Hanke toteutettiin Espoon kaupungin rahoituksella sekä valtion kalataloudellisilla kunnostusvaroilla.

Luonnonvarakeskus on yhdessä Espoon- ja Espoo-Mankin kalastusalueiden kanssa seurannut Espoonjoen kalastoa viime vuosina. Sähkökoekalastuksia on tehty ennen ja jälkeen koskialueen kunnostamisen.

Ennen kunnostusta tehdyissä koekalastuksissa vuosina 2008 ja 2010 alueelta ei tavattu taimenta. Koskialueen kunnostamisen jälkeen alueella on koekalastettu kahtena vuotena.


Espoonjoen taimen, kuvaaja Pekka Tuuri.
 

Kunnostuksen jälkeen taimen on ollut kosken valtalaji. Alueelta on tavattu useampaa eri ikäryhmää olevia taimenen poikasia. Koskessa on lisäksi tehty kutuaikaisia havaintoja kookkaista merivaelluksen tehneistä taimen-emoista. Viime syksyn koekalastuksissa koskesta saatiin ensimmäistä kertaa varmuudella siinä syntyneitä poikasia. Myöhemmin syksyllä koskesta löydettiin useita laajoja meritaimenten tekemiä kutupesiä.

Viime keväänä tehdyissä vaellussiian poikastuotantoa selvittäneissä tutkimuksissa Espoonjoen alajuoksulta saatiin myös luonnonvaraisesta lisääntymisestä peräisin olevia siianpoikasia.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksellä kaikki Espoonjoen vesistön virtapaikat on määritetty lohi- ja siikapitoisiksi. Päätös astui voimaan 23.9.2014. Päätös tarkoittaa sitä, että yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus kalastusläänikohtaisella luvalla) eivät ole voimassa Espoonjoen vesistön virtapaikoissa. Kalastaminen suvantoalueilla on sen sijaan edelleen luvallista. Päätöksellä pyritään turvaamaan luonnonvaraisia vaelluskalakantoja. Espoonjoen taimenkanta on yksi Suomen viimeisistä säilyneistä geneettisesti alkuperäisistä meritaimenkannoista.

Lisätietoja antavat:

 


Alueellista tietoa