Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Esitä vesistökunnostuskohdetta Pohjois-Savoon (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on saanut yli 30 vesistökunnostuskohde-ehdotusta. Mukana on kalojen elinolosuhteita parantavia kohteita, pieniä lampia ja suuria reittivesiä.

Kunnostuskohde-esitykset otetaan huomioon parhaillaan laadittavana olevassa vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Kohteen sisältyminen ohjelmaan edesauttaa valtion harkinnanvaraisen avustuksen saamista kunnostukseen.

Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää laajalla, kaikille avoimella kyselyllä vesistökunnostusten yhteistyö- ja tehostamistarpeita sekä vaihtoehtoja tähän, halukkuutta osallistua vesistökunnostustyöhön ja vesistökunnostuskohteita. VAIKUTA VESIIN! -kyselyy löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta ja siihen voi vastata myös suoraan alla olevan Webropol-linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/1246F57207104CF2

Kyselyyn voi vastata 30.4.2020 saakka. Kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n vesistötutkimus, joka sisältää näytteenoton ja keskeiset vedenlaatuanalyysit.

 

Tavoitteena maakunnan vesien hyvä tila

Käynnissä olevan kyselyn tulosten perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus laatii ja esittelee vesistökunnostuksen toimintamallin. Toimintamallin toimivuutta kokeillaan tämän vuoden aikana.

Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, muun muassa vesiensuojelukosteikkojen ja -laskeutusaltaiden rakentamiseen, pohjapatojen ja säätelyrakenteiden toteutukseen keskiveden korkeuden nostamiseksi, vesikasvillisuuden niittoon, teho- ja hoitokalastukseen sekä virtavesikunnostuksiin.

 

Lisätietoja
vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen, puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)