Navigointivalikko

Yrityksen kehittämisavustus - teksti

Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yritykselle, joka on

 • alle 250 henkilöä työllistävä ja
 • liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa,
 • eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään 2003/361/EY.

Yrityskoon määrittämisen opas (publications.europa.eu)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan lainsäädännön puitteissa myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, poissuljettuja ovat maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto sekä maataloustuotteiden jalostus. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan kuitenkin Euroopan unionin toimialakohtaiset rajoitukset sekä ELY-keskuksittaiset yritysrahoituslinjaukset, joilla ELY-keskukset ovat täsmentäneet rahoituksen suuntaamista.

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen kehittämisavustuksen eteneminen

 1. Alustava suunnittelu ja tarvittaessa Analyysi- tai Konsultointi-palvelu.
 2. Hakemus ja hankesuunnitelma.
 3. Hakemuksen käsittely ja päätös.
 4. Hankkeen toteuttaminen.
 5. Maksatuksen haku.
 6. Maksatuspäätös.
 7. Palaute.
 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi.

Hakeminen

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku

Yrityksen kehittämisavustukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja.

Voit hakea rahoitusta EURA 2021 -järjestelmästä.

EURA 2021 -järjestelmä (eura2021.fi)

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

EU:n Brexit-mukautusvarauksen ja kansallisen rahoituksen haku

EU:n Brexit-mukautusvarauksen mukaisia sekä kansallisia varoja yritysten kehittämisavustuksiin on tällä hetkellä käytettävissä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. EU:n Brexit-mukautusvarauksesta rahoitettaviin yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi, katso tarkemmin Brexit-mukautusvaraus.

 2. Jämsän ja Naantalin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin liittyviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.
   
 3. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden yritysten kehittämishankkeisiin.
   
 4. Kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin mikro- ja pienten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishankkeisiin Länsi- ja Etelä-Suomessa, katso tarkemmin: Kasvun kiihdyttämisohjelma.
   
 5. Turvealan yritysten uuden yritystoiminnan kehittämishankkeisiin.

EU:n Brexit-mukautusvarausta ja kansallista rahoitusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelu -järjestelmästä.

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • rahoitushakemus
 • maksatushakemus
 • vain sähköinen haku.

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi​​​​​​ olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta

 • puhelin 0295 024 800
 • sähköposti pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä tiettyyn ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan:

Tutustu myös ELY-keskuskohtaisiin rahoituslinjauksiin rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi kehittämishankkeesi toteuttamisalueella.

Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustuspäätöksen yhteydessä on mahdollista maksaa myös ennakkoa. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Aikaisemmat päätökset

Edellisen EU-ohjelmakauden 2014–2020 varoista tehtyjen päätösten muutoshakemukset ja maksatushakemukset

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • muutoshakemukset
 • maksatushakemukset
 • vain sähköinen haku.

 


Alueellista tietoa


Yritysten kehittämisavustukset

  OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN

  Ota yhteyttä ELY-keskuksen
  asiantuntijaan jo hankkeen
 
suunnitteluvaiheessa ennen
  hakemuksen jättämistä.

Sähköinen asiointi

Yrityksen kehittämisavustusta on mahdollista hakea ainoastaan sähköisesti.

Tutustu hakuohjeisiin ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen:

Opastusta yritystukien sähköisessä asioinnissa saa tarvittaessa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta, puh. 0295 020 500.

Yrityksen kehittämisavustuksen rahoitushakemus ja maksatushakemus täytetään Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Kirjautuminen Aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.

Hyväksymällä käyttöehdot pääsee itse asiointipalveluun. Kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset Suomi.fi-palvelusta. Asiointipalvelun Omat tiedot -sivulla on näkyvissä ne yritykset/yhteisöt, joissa henkilöllä on asiointivaltuuksia. Hakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa yksinedustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan edustettavaan yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.

Mikäli yrityksen kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, ne voi korjata olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Muualla verkossa

Päivitetty: 28.03.2023