Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Erätauko keskustelutilaisuus nosti esiin myyttejä ja oivalluksia varttuneempien työttömien asemasta työmarkkinoilla! (Häme)

Halusimme ymmärtää paremmin, miksi yli 55-vuotiaiden työttömyys on muita ikäluokkia korkeampaa ja kuinka sen ikäluokan työllisyyttä voisi paremmin tukea. Niinpä kutsuimme koolle työelämän edustajia, eri asiantuntijoita ja työnantajia yhteiseen Erätauko -keskusteluun. 

Keskustelussa murrettiin myyttejä, pohdittiin ikäluokan moninaisuutta ja sitä valtavaa potentiaalia, joka tällä hetkellä jää työmarkkinoilla suurelta osin hyödyntämättä, sekä löydettiin ainakin yksi itseään toteuttava ennuste.  

Monimuotoiset työyhteisöt, joihin kuuluu myös ns. entisiä nuoria, mm. parantavat innovatiivisuutta ja kehittävät liiketoimintaa. Yritykset myös usein jo tietävät tämän ja palkkaisivat mielellään enemmänkin myös varttuneempia erilaisiin työtehtäviin. Tärkeimpiä rekrytointiperusteita ovat yleensä osaaminen ja/tai työkokemus. Tämän lisäksi tärkeitä ovat myös motivaatio ja kyky oppia työssä tarvittava. Viimeksi mainittu korostuu erityisesti nykyään, kun monella alalla on pulaa osaavasta työvoimasta ja yrityksissä myös aikaisempaa enemmän perehdytetään työtehtäviin.  

Monen työnhakijan tulisikin rohkeammin hakeutua erilaisiin avoimiin työpaikkoihin ja tuoda esiin olemassa olevaa osaamistaan ja motivaatiotaan. Oman osaamisen sanoittaminen ei kuitenkaan ole välttämättä helppoa ja tähän tarvitaankin usein tukea ja palveluita rinnalla kulkemaan. Myös työnantajat voivat edesauttaa erilaisten hakijoiden hakeutumista töihin kiinnittämällä huomiota hakutapoihin ja hakuilmoitusten kirjauksiin.

Tilaisuus järjestettiin Hämeenlinnan Business Parkissa

Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin - Hämeen aluehanke järjesti Erätauko keskustelutilaisuuden Hämeenlinnan Business Parkissa keskiviikkona 7.9.2022. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Hämeen yrittäjien, Linnan kehityksen ja seudun kuntakokeilun kanssa. Teemana keskustelussa oli "+55-vuotiaiden potentiaali työmarkkinoilla". Keskustelussa mukana oli mm. työelämän edustajia, asiantuntijoita sekä työnantajia. Tilastotietoa alueelta tilaisuuteen toi Jukka Lidman Hämeen liitosta. Keskustelun fasilitoivat työelämävalmentaja Kirsi Hyväri ja osaamiskoordinaattori Kristiina Santos. Oivalluksista kerrotaan lisää myöhemmin syksyllä Hämeen ELY-keskuksen uutisissa.