Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Epävarmuus jatkuu Etelä-Savon taloudessa,  metsäsektorin näkymät hieman valoisammat  (Etelä-Savon ELY-keskus)

Yleistä tunnelmaa Etelä-Savon alueen kehitysnäkymissä voi luonnehtia huolestuneeksi. Viime kevääseen verrattuna näkymä on synkempi.  Talouden pitkittynyt epävarmuus jatkuu eikä käännettä ole näköpiirissä. Valoisimmat näkymät ovat metsäsektorilla.

Keväällä virinneet orastavat signaalit talouden elpymisestä eivät ole vahvistuneet. Tilannetta varjostaa erityisesti työttömyyden kasvaminen. Venäjän kiristynyt poliittinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa ongelmia, joiden kokonaisvaikutukset maakuntaan eivät ole vielä arvioitavissa. Etelä-Savon alueellisia, lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla alkusyksystä laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Metsäteollisuuden tuotanto on sujunut maakunnassa normaalikapasiteetilla ja vientinäkymät ovat säilyneet melko hyvinä. Teknologiateollisuuden alalla taas keväällä orastanut vire on laantumassa ja Venäjälle vievät yritykset kärsivät kiristyneestä tilanteesta. Rakennusalalla suhdannenäkymä on tyydyttävä ja pientä piristymistä on havaittavissa, mutta painopiste on siirtymässä hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Kaupassa ja palvelualoilla näkymät ovat heikentyneet yksityisen kulutuksen laskiessa kotimaisten kuluttajien supistuvan ostovoiman ja Venäjän kiristyneen tilanteen myötä.

Työttömyys maakunnassa on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2008. Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut paitsi siihen, ettei määräaikaisia työsuhteita jatketa, myös lukuisiin irtisanomisiin pitkistä työsuhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 –katsauksesta (kts. Etelä-Savon ELY-keskus), joka  löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta www.temtoimialapalvelu.fi

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162 tai juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Marja Aro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 152 tai marja.aro(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa