Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Enonkosken, Joroisten ja Pieksämäen pohjavesialueiden luokitukset tarkistettu (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Enonkosken, Joroisten ja Pieksämäen alueilla sijaitsevien pohjavesialueiden luokituksen ja rajauksen sekä pistemäisten pohjavesialueiden luokituksen. Tarkistettuihin aineistoihin voi tutustua 17.12.2019 - 31.1.2020 ymparisto.fi –verkkosivuilla, kunnanvirastoissa ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa.

Tarkastelussa oli mukana kaikkiaan 42 aluetta. Luokan III pohjavesialueita oli yhteensä kolme, joista kaikki siirtyivät 2-luokkaan. Alueiden tutkimusraportit ovat nähtävissä kuulemisaineistossa.

Joroisten Kotkatharjun luokitus lasketaan I-luokasta 2-luokkaan, sillä alueella ollut vedenotto on lopetettu, eikä alueelle ole suunnitelmissa lähitulevaisuudessa rakentaa uutta vedenottamoa.

Yhteensä kolme I-luokan pohjavesialuetta Joroisissa ja Pieksämäellä sai E-merkinnän, jolloin niiden uusi luokka on 1E. Enonkoskelle on perustettu uusi 1-luokan pistemäinen pohjavesialue kunnan varavedenottamolle.

Kolmella alueella tehtiin pohjavesialuetta pienentäviä rajausmuutoksia ja kaksi pohjavesialuetta yhdistettiin yhdeksi 1-luokan alueeksi tutkimusten perusteella.

Rantaviivoilla kaikkien pohjavesialueiden muodostumisalueiden rajat on päivitetty vastaamaan Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaisemaa valtakunnallista rantaviiva -aineistoa (Ranta 10 -aineisto). Muutos on todellisuudessa pieni ja sen pääasiallinen tarkoitus on erilaisten paikkatietoaineistojen yhtenäistäminen.

Kooste Enonkosken, Joroisten ja Pieksämäen pohjavesialueiden muutoksista

Sijaintikunta Pohjavesialueen nimi Tunnus Vanha luokka Uusi luokka Lisätietoja

Enonkoski

Salakkaniemi 0604605     III    2 Siirtyy 2-luokkaan
Enonkoski Sorvalammenkangas 0604603     III    2 Siirtyy 2-luokkaan
Enonkoski Vennonmäki 0604607     -    1 Uusi pistemäinen alue: Enonkosken varavedenottamo (Vennonmäki)
Joroinen Kolma 0617102    I    1E E-merkintä: pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi (laaja lähdevaikutteinen alue)
Joroinen Kotkatharju 0617101    I    2 Siirtyy 2-luokkaan (vedenotto päättynyt, ei uusia suunnitelmia)
Joroinen, Pieksämäki Tervaruukinsalo 0617151    I    1E Rajausmuutos: pienenee 275 ha
E-merkintä: pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi (laaja lähteikkö- ja lettoalue)
Pieksämäki Hietakylänkangas 0618402    II    2 Rajausmuutos: pienenee 38 ha
Pieksämäki Heiskalankangas 0618407    II    - Yhdistetään Hiidenlammen 1-luokan alueeseen
Pieksämäki Hiidenlampi 0618401    I    1 Alueeseen yhdistetään Heiskalankankaan II-luokan alue, luokka pysyy 1-luokassa yhdistämisen jälkeen.
Pieksämäki Naarajärvi 0659401    I    1E E-merkintä: pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi (lähteikkökokonaisuus)
Pieksämäki Salvosenharju 0659412    III    2 Sirtyy 2-luokkaan
Pieksämäki, Hankasalmi Tiinakypärä 0659406    II    2 Rajausmuutos: pienenee 21 ha

 

Uusi luokitus

Uusi luokitus perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Uudessa luokituksessa pohjavesialueet ovat luokkaa 1, 1E, 2, 2E tai E.  1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 2-luokka: muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja E-merkintä/E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet luokitellaan ja rajataan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tällaista tietoa saadaan mm. kairauksilla, maatutkaluotauksilla ja antoisuuspumppauksilla. Rajauksia voidaan tarkistaa tulevaisuudessakin uuden tutkimustiedon perusteella sekä luokituksia muuttaa esimerkiksi muuttuneen vedenottotilanteen vuoksi. Luokitus- ja/tai rajausmuutoksista järjestetään tuolloin aina uusi kuuleminen.

Aineistot nähtävillä 17.12.2019-31.1.2020

Kuulutus ja pohjavesialueiden muutoksiin liittyvät pohjavesialueaineistot ovat nähtävillä 17.12.2019-31.1.2020 välisenä aikana kunnissa ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa:

  • Enonkosken kunnanvirasto (Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski)
  • Joroisten kunnanvirasto (Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen). HUOM: Joroisten kunnanvirasto on suljettu 18.12.2019-1.1.2020. Sulkuaikana viralliset kuulutukset ovat nähtävillä Joroisten kirjastolla kirjaston asiakaspalveluaikoina Mutalantie 3A, 79600 Joroinen.
  • Pieksämäen kaupunginvirasto (Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki)
  • Etelä-Savon ELY-keskuksessa (Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli)
  • Sekä pohjavesialueen Tinakypärä (0659406) osalta Hankasalmen kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Sähköisesti asiakirjat ovat saatavilla verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi >Vesi>Vesiensuojelu>Pohjaveden suojelu>Pohjavesialueet> (valitse) Etelä-Savon ELY-keskus

Kuultavana oleviin pohjavesialueisiin liittyvät lisätiedot tai muut mahdolliset kannanotot pyydetään toimittamaan Etelä-Savon ELY-keskukselle 31.1.2020 klo 16.00 mennessä kuulutuksessa esitetyllä tavalla.

Kuulemisaineistot:

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksessa antavat:

Pohjavesialueiden luokitus ja rajaus:
Pohjavesiasiantuntija Pia Lindholm, pia.lindholm(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 052

Pohjavesialueiden E-luokka / E-merkintä: 
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223

Muut pohjavesiasiat:
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220

ELY-keskuksen ympäristöneuvonta

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900


Alueellista tietoa