Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Enonkosken, Joroisten ja Pieksämäen pohjavesialueiden luokat tarkistettiin (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Enonkosken, Joroisten ja Pieksämäen pohjavesialueiden luokituksen ja rajauksen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiseksi. Kuntien alueilla käytiin läpi yhteensä 37 pohjavesialuetta, sekä lisäksi E-luokan merkinnän osalta myös neljä aluetta, jotka oli poistettu pohjavesiluokituksesta jo aiemmin (ns. IV-luokka).

Vanhan luokituksen mukaisista III-luokan pohjavesialueista (Risukannanharju, Sorvalammenkangas ja Salvosenharju) kaikki nostettiin 2-luokkaan. Pohjavesialueen pohjavesistä riippuvaisia merkittäviä ekosysteemejä oli Naarajärven, Kolman ja Tervaruukinsalon pohjavesialueilla. Nämä alueet luokiteltiin 1E-luokkaan.

Kuntakohtainen pohjavesialuetilanne on uudelleenluokittelun jälkeen seuraava:

Enonkoskella on yhteensä seitsemän pohjavesialuetta, joista kaksi on 1-luokan alueita ja viisi 2-luokan alueita. Toinen Enonkosken 1-luokan alueista on kokonaan uusi pistemäinen pohjavesialue, jossa on Enonkosken kunnan uusi varavedenottamo.

Joroisissa on yhteensä seitsemän pohjavesialuetta, joista yksi on 1-luokan alue, kaksi 1E-luokan alueita ja loput neljä ovat 2-luokan alueita.

Pieksämäellä on yhteensä 23 pohjavesialuetta, joista seitsemän on 1-luokan alueita, yksi 1E-luokan alue ja loput viisitoista aluetta ovat 2-luokan alueita.

Pohjavesialuekohtaiset muutokset ovat esillä ymparisto.fi -sivustolla.

Luokitus- ja rajausmuutoksista kuultiin asukkaita

Luokitus- ja rajausmuutokset olivat esillä 17.12.2019 – 31.1.2020. ELY-keskus sai kuulemisaikana yhteensä 12 lausuntoa sekä kaksi kannanottoa alueiden asukkailta. Lausunnoissa uudet luokitukset ja rajaukset hyväksyttiin. Saaduissa kannanotoissa kysymyksiä aiheutti Pieksämäen Hietakylänkankaan pohjavesialueen pienentäminen sekä Joroisten Kolman pohjavesialueen E-luokituksen vaikutus vedenottoon ja alueen maankäyttöön.

Tiedot on päivitetty pohjavesitietojärjestelmään (POVET), johon voi kirjautua Avoin tieto -palveluiden kautta. Suomen ympäristökeskus päivittää tiedot valtakunnalliseen paikkatietoaineistoon kevään 2020 aikana, jonka jälkeen muutokset näkyvät kaikissa ympäristöhallinnon karttapalveluissa. Aina ajantasaiset Etelä-Savon pohjavesialuekartat ovat katsottavissa ja ladattavissa ymparisto.fi -sivustolta.

Uusi luokitus

Uusi luokitus perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Uudessa luokituksessa pohjavesialueet ovat luokkaa 1, 1E, 2, 2E tai E.  1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 2-luokka: muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja E-merkintä/E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet luokitellaan ja rajataan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tällaista tietoa saadaan mm. kairauksilla, maatutkaluotauksilla ja antoisuuspumppauksilla. Rajauksia voidaan tarkistaa tulevaisuudessakin uuden tutkimustiedon perusteella sekä luokituksia muuttaa esimerkiksi muuttuneen vedenottotilanteen vuoksi. Luokitus- ja/tai rajausmuutoksista järjestetään tuolloin aina uusi kuuleminen.

Linkit:

Lisätietoja:

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus:
Pohjavesiasiantuntija Pia Lindholm, pia.lindholm(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 052

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit (E-luokka):
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223

Etelä-Savon pohjavesiasiat:
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)