Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ennakkotietoa REACT-EU -rahoituksesta Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Suomen EU-rakennerahasto-ohjelman kautta tullaan vuosina 2021-2022 kanavoimaan rahoitusta koronavahinkojen korjaamiseksi alueilla sekä luomaan monipuolista pohjaa talouden ja työllisyyden elpymiselle. Toiminnan sisällöissä korostuvat yritysten selviytyminen ja liiketoiminnan kehittäminen, hiilineutraalin yhteiskunnan tavoite sekä digitaalisuus. Rahoituksen ennakoidaan avautuvan haettavaksi alkukeväästä.

Hakuprosessi noudattaa rakennerahastotoiminnan tavanomaisia menettelyjä. Haut avautumisesta EURA-järjestelmässä saat tietoa myöhemmin ja lisätietoja löydät http://www.rakennerahastot.fi (Länsi-Suomi) sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton viestinnässä ja uutiskirjeissä.

REACT-EU -ohjelmarahoitusta varten avataan kaksi kokonaan uutta toimintalinjaa, yksi aluekehitysrahastoon (EAKR) ja yksi sosiaalirahastoon (ESR)

Kummassakin on kaksi erityistavoitetta. Muut ohjelma-asiakirjan toimintalinjat eivät ole REACT-EU-rahoituksessa haettavina, joten ELY-keskuksen 18.2.2021 päättyvä ESR-haku ja Pirkanmaan liiton 19.2.2021 päättyvä EAKR-haku ovat näillä näkymin viimeiset haut, jossa rahoituskauden 2014−2020 sisällöt ovat rahoituskelpoisia. Ohjelma-asiakirjan toimintalinjojen 1–5 mukaisille hankkeille ei siis tämänhetkisten tietojen mukaan ole edellä mainittujen hakujen jälkeen enää haettavissa rahoitusta.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) REACT-EU -painopiste on digitaalisessa uudistumisessa, digitaitojen parantamisessa sekä yritysten ja yrittäjien kehittämisideoissa koulutuksen, ohjauksen ja mm. vertaisoppimisen keinoin.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) puolestaan tukee pk-yritystoiminnan vahvistamista sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämistä erityisinä painopisteinä digitalisaation ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen edistäminen.

ESR- ja EAKR-rahoitusta voi yhdistää samaan tarkoitukseen, kuitenkin erillisinä hankkeina. Sosiaalirahasto voi rahoittaa esimerkiksi digitaalisen oppimisen hanketta, johon aluekehitysrahasto tukee oppimisympäristön laitehankintoja.

EU-lippu ja Suomen lippu.