Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

ELY-keskusten ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi, laskutus alkaa lokakuussa

Uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin valtion ELY-keskusten sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja.

Aiemmin maksuja on peritty lähinnä lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä, mutta uudessa laissa maksullisuus koskee myös valvontaa. Käytännössä uusia maksullisia suoritteita ovat luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset, muu ohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta, tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa sekä kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta tai toiminnan keskeyttämisen valvonta.

Ympäristöministeriö ja KEHA-keskus ovat toukokuussa 2015 ohjeistaneet valtion valvontaviranomaisina toimivia ELY-keskuksia maksullisuuden käytännön toteuttamisesta. Ensimmäisiä laskuja valvontasuoritteista toiminnanharjoittajille lähetetään lokakuusta 2015 alkaen, vaikka valvontasuorite olisikin tuotettu jo aiemmin vuonna 2015. Syynä viiveeseen on maksujen muodostamiseen ja käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmän ennakoitua työläämpi laajentaminen ja muuttaminen. Viivästys koskee kaikkia ELY-keskuksia.

Lisää tietoja ympäristölupien valvontaan liittyvien maksujen suuruudesta saa alla olevista liitteistä sekä oman alueen ELY-keskuksesta:

 


Alueellista tietoa