Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022

ELY-keskuksille kaksi uutta maksua

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin lisättiin yksi uusi maksullinen suorite, joka koskee sataman jätehuolto-suunnitelman hyväksymistä.

Uutena ELY-keskuksille tulee myös eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan uusintatarkastuksesta perittävä maksu.

ELY-keskuksilta poistuvia maksuja ja muita muutoksia

Vesiliikennelain (782/2019) 101 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta koskevat päätökset ovat siirtyneet 1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain uudistuksen myötä ELY-keskukselta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätettäviksi. Näin ollen vesiliikennelakia koskevat maksut on poistettu asetuksesta.

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtävien suoritteista poistettiin yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkamista koskeva maksu.

Lisäksi ELY-keskusten tienpidon ja muun liikenteen suoritteisiin tehtiin pieniä muutoksia.

Maksutaulukko (pdf, tem.fi)

Lisätietoja:

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2022 (Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 22.12.2021)