Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Julkaisuvapaa heti 29.4.2020

ELY-keskusten koronarahoituksen hakemusmäärät ja haetut avustussummat kasvussa

Satakunnassa ELY-keskusten koronarahoitusta hakenut jo yli 700 yritystä 

Hakemuksia ELY-keskuksiin on saapunut 29.4. klo 12:00 mennessä yhteensä lähes 21 600 kpl, joissa haetun avustuksen määrä on yhteensä n. 603,4 milj. euroa. Saapuneista hakemuksista on käsitelty n. 32%.  Toimialoittain hakemuksia on saapunut eniten kaupan alan ja ravitsemusalan pieniltä yrityksiltä. 

Satakunnassa koronarahoitusta on ELY-keskukselta hakenut 28.4. mennessä 721 yritystä. Haettu avustusmäärä on 17,4 milj. euroa.

Koronarahoituspäätöksiä on tehty tiistaihin 28.4.2020 mennessä yhteensä 6885 kpl, joista myönteisiä päätöksiä 5252 kpl yhteensä 60,8 milj. euroa. Satakuntaan on rahoituspäätöksiä tehty 28.4. mennessä 202 kpl, joista myönteisiä päätöksiä 173 kpl myönnetyn tuen ollessa yhteensä 1 298 160 euroa.

Valtakunnallisesti eniten avustuksia euromääräisesti on myönnetty kaupan alalle (18,88 %), liike-elämän palveluihin (16,82 %), teollisuuteen (13,33 %), ravitsemus- ja majoitustoimintaan (13,16 %) sekä kuljetusalalle (8,36%).

Satakunnassa eniten rahoitusta on myönnetty majoitus- ja ravitsemistoimintaan, toiseksi eniten tukku- ja vähittäiskauppaan ja kolmanneksi eniten teollisuuteen.  -Tämä kuvastaa hyvin sitä, että juuri näihin aloihin koronakriisi on ensimmäiseksi iskenyt, toteaa Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen.

Toimialakohtaista rahoitustilannetta voi seurata jatkossa kaksi kertaa viikossa ely-keskus.fi verkkosivuilla päivittyvästä taulukosta.

Kunnittain tarkasteltuna rahoitusta on tähän mennessä suuntautunut eniten Porin ja Rauman yrityksille.

Yrityskohtainen myönnettyjen tukipäätösten taulukko löytyy sivulta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen

- Kun ELY-keskusten Korona-rahoitus on tarkoitettu 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille, yrityksen kannattaa harkita, olisiko tilanneanalyysi pienelle yritykselle kehittämishanketta parempi vaihtoehto. Tilanneanalyysissä rahoituksen piiriin hyväksyttävät kustannukset ovat yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset. Kehittämishankkeessa kustannusten tulee maksatusvaiheessa olla tosiasiallisia, maksettuja kustannuksia.

- Toki on myös niin, että jos yrityksellä on selkeä suunnitelma siitä, miten toimintaa voidaan Korona-tilanteessa kehittää ja voimavarat hankkeet toteuttamiseen, avustus kehittämistoimenpiteisiin on toimiva vaihtoehto. Tästä löytyy kannustava esimerkki Merikarvialta Satakunnan ELY-keskuksen uusimmasta uutiskirjeestä, Karvonen kertoo.
 

ELY-keskusten koronarahoitusneuvonnasta apuja tuen soveltuvuudesta, kriteereistä ja menettelytavoista 

ELY-keskuksen poikkeusrahoituksen puhelinneuvonnalle on edelleen kova kysyntä ja haun aukeamisen ajankohdan noin 1000 päiväkohtaisen puhelun jälkeen on tämän hetkinen keskiarvo edelleenkin noin 300 - 500 puhelua/päivä. Puhelinneuvonnan lisäksi yrityksille annetaan apuja sähköpostitse ja sen kautta palvellaan päivittäin liki 200 asiakasta.  Neuvontapalveluja on saatavilla myös Yritys-Suomen sekä Talousapu puhelinpalveluissa ja myös niihin yhteydenottoja saapuu päivittäin yhteensä samaa kokoluokkaa kuin ELY-keskuksen puhelinneuvontaan.  

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta, mutta yritys pyrkii kehittämään toimintaansa ja vahvistamaan osaamistaan. Rahoituksen myöntäminen edellyttää myös, että yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset. ELY-keskuksen rahoitus on harkinnanvaraista tukea eli tuen edellytykset arvioidaan noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tutkimatta rahoitusta ei myönnetä poikkeusoloissakaan.

ELY-keskusten päätöksenteossa hyödynnetään mm. viranomaisten yhteisiä rekistereitä, joiden kautta selvitetään yrityksen taloudelliset tiedot, maksuhäiriöt, verovelkatiedot ja mahdolliset päällekkäiset tuet.  ELY-keskukset huolehtivat hakemuksen käsittelyn yhteydessä Business Finlandin kanssa yhteisen asiakasrekisterinsä kautta myös sen, ettei käsittelyssä tule päällekkäisyyksiä.

 

Lisätietoja:

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh 0295 022 111
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)