Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

ELY-keskusten kasvu- ja innovaatiohenkilöstö siirtyi Tekesin palvelukseen 2017 alusta

ELY-keskusten kasvu- ja innovaatiohenkilöstö siirtyi vuoden 2017 alusta Tekesin palvelukseen. Henkilöiden toimipisteet ja tehtävät säilyvät siirrossa ennallaan, vain työnantaja vaihtuu. Siirto ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai kesken olevien hankkeiden käsittelyyn.

Siirto perustuu hallituksen päätökseen siirtää innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät sekä pieniä energiatukia koskevat tehtävät ELY-keskuksista Tekesiin.

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat siirron aikana ja sen jälkeen katkoksitta. ELY-keskukset hoitavat loppuun asti ne energiatuki- ja vientirengashankkeet, joiden päätökset on tehty ELY-keskuksissa. Vuoden 2016 lopussa avoinna olevat uudet energiatukihakemukset siirretään Tekesin käsiteltäviksi. 

ELY-keskuksiin jää 18 Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoria. He siirtyvät maakuntauudistuksessa perustettaviin maakuntiin, yksi kuhunkin maakuntaan. Koordinaattorit​ edistävät maakunnissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja toimivat linkkinä maakuntien ja valtionhallinnon toimijoiden välillä. 

Lue lisää:


Alueellista tietoa