Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

ELY-keskusten ja kuntien ympäristönsuojelun valvonta on muuttunut maksulliseksi vuoden 2015 alusta

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain mukaan valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset voivat periä valvontamaksua luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista, muusta valvontaohjelmaan perustuvasta valvonnasta ja hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen valvonnasta. Valtion valvontaviranomaiset voivat lisäksi periä maksun tarkastuksesta onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa. Valvontamaksuilla on tarkoitus kattaa valvonnasta aiheutuvia kuluja.

ELY-keskusten osalta valvonnan maksujen määräämisen tarkemmat perusteet on annettu 1.1.2015 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa