Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

ELY-keskusten irtisanomisia pystyttiin vähentämään, muutostuesta hyviä tuloksia

ELY-keskuksille kohdistuneiden säästöjen vuoksi syyskuussa 2014 käynnistyneet ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015–2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020.

Tammikuussa 2015 valtakunnallisten neuvottelujen päättyessä arvioitiin, että ELY-keskusten 33 miljoonan säästötarpeesta toteutetaan suurin osa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisen kautta. Vajaa kolmannes säästöistä arvioitiin tuolloin toteutettavan irtisanomisilla ja loput muilla säästötoimilla. Jatkoneuvotteluissa irtisanottavien määrää pystyttiin tästä vielä vähentämään muutostuen laajamittaisella käyttöönotolla sekä muilla säästötoimilla.

ELY-keskuksista irtisanottavien määrä on kokonaisuudessaan 85 henkilöä. Aiemmin tänä vuonna toteutetut irtisanomiset rakennerahastojen teknisen tuen osalta johtivat 29 henkilön irtisanomiseen ELY-keskuksissa.

Ministeriössä ja ELY-keskuksissa on käytössä hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti kattava muutostukipaketti, jonka keinoin henkilöstöstä huolehditaan vaikeassa tilanteessa. Tukena on myös TEM-konsernin erityisosaaminen työelämän muutostilanteiden hoitamisesta.

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita:

 


Alueellista tietoa