Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

ELY-keskusten henkilöresurssit joustavaan käyttöön

Jatkossa ELY-keskusten henkilöresurssien käyttö joustavoituu, jotta ELY-keskukset selviäisivät lakisääteisistä tehtävistään laadukkaasti henkilöresurssien supistuessa. Hallitus lähetti eduskunnalle asiaa koskevan lakiesityksen 17.4.2014. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

ELY-keskus voi asettaa virkamiehensä toisen ELY-keskuksen käytettäväksi enintään kolmen vuoden määräajaksi virkapaikkaa muuttamatta. Virkamiehen palvelussuhde säilyy siinä ELY-keskuksessa, joka luovuttaa resurssin yhteiseen käyttöön.

Lue lisää:


Alueellista tietoa