Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajan virkoja haettavana

ELY-keskuksissa on haettavana elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtajan virat Keski-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 3.11.2015 klo 16.15 valtion työnhakusivustolle:

Tarvittaessa hakemukset voi toimittaa myös kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteella PL 32, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite on Aleksanterinkatu 4, Helsinki), jolloin mukaan tulee liittää nimikirjanote tai todistusjäljennökset.

Virka on ao. ELY-keskuksen yhteinen ja virat täytetään seuraavasti enintään 5 vuoden määräajaksi:

  • Keski-Suomi mahdollisimman pian/1.1.2016 alkaen (ID 32-195-2015)
  • Satakunta 1.1.2016 alkaen (ID 32-198-2015)
  • Pirkanmaa 1.5.2016 alkaen (ID 32-196-2015)

Vastuualueen johtaja johtaa vastuualuetta ja vastaa erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.  Lisäksi johtajalta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito.  Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.
Johtajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja kykyä muutoksen johtamiseen.
Johtajan virkaan nimettävällä on nimityksen jälkeen mahdollisuus ilmoittautua myös sen ELY-keskuksen avoinna olevaan ylijohtajan tehtävään, jonka vastuualueen johtajaksi hänet on valittu.
Viran palkkauksesta sovitaan erikseen. Ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Lisätietoja:

  • Osastopäällikkö Taina Susiluoto, puh. 029 5060 400, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, puh. 029 5049 208, työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin. Keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt – kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asukkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.

Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö / Liikennevirasto, maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutuvirasto / Elintarviketurvallisuusvirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.


Alueellista tietoa