Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

ELY-keskus tukee pk-yritysten kehittämishankkeita (Pirkanmaa)

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa. Pirkanmaalla yritysten kehittämishankkeisiin on käytettävissä kuluvalle vuodelle noin 5 milj. euroa. Rahoitukseen kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Rahoitusta suunnataan yritysten kilpailukykyä ja uudistumista edistäviin hankkeisiin, joilla on vaikutusta liikevaihdon tai viennin kasvuun.

Kehittämisavustusta myönnetään yritysten erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin kuten tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen. Tukea on mahdollista myöntää sekä pienempiin valmistelu- ja selvityshankkeisiin että laajempiin kehittämistoimenpiteisiin. Tukea myönnetään alkaville ja jo pidempään toimineille yrityksille. Tukitaso on enintään 50 % kustannuksista.

Kehittämisavustus voi kohdistua uusien tuotteiden, tuotanto/palveluprosessien ja -menetelmien kehittämiseen

Kustannuksiksi voidaan hyväksyä esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkaus tai yrityksen työntekijöiden osalta kohtuulliset palkkakustannukset, silloin kun ne liittyvät oleellisesti projektiin. Muita kustannuksia voivat olla asiantuntijapalvelujen ostot, jotka liittyvät tuotteen suunnitteluun, muotoiluun, testaamiseen, suojaamiseen tai tuotannon tehostamiseen sekä prototyypin valmistus ja materiaalikulut.

Avustusta voidaan myöntää kansainvälistymishankkeiden valmisteluun tai kansainvälistymissuunnitelman laadintaan

Hanke voi kohdistua esimerkiksi markkinaselvityksiin, joissa kartoitetaan potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, markkina- ja kilpailutilannetta sekä mahdollisia jakelukanavia.

Avustusta voidaan myöntää myös laajempaan kansainvälistymishankkeeseen, johon voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkaus, messuosallistumisia tai kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyviä matkoja.

Yrityksille, jotka haluavat kehittää prosessejaan liiketoiminnan eri osa-alueilla

Kehittämishanke voi koskea johtamista, liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelua, toiminnan ohjausta, talouden suunnittelua ja seurantaa, digitaalisten palvelujen käyttöönottoa tai jotain muuta liiketoiminnan kannalta tärkeää osa-aluetta. Hanke voi liittyä myös kokonaan uuden liiketoimintasektorin käynnistämiseen tai toimintojen merkittävään kasvuun ja laajenemiseen.

Avustus voi kohdistua ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käyttöön tai hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisen uuden avainhenkilön palkkakustannuksiin.

Hankkeen kustannukset tulee olla vähintään 10 000 euroa, kun kyse on mikroyrityksestä, isommilla yrityksellä panostuksen tulee olla suurempi. Tuki on de minimis -ehtoista ja sen enimmäismäärä on 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta yrityksen KATSO-tunnisteella www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi.

- Kannattaa ottaa yhteyttä meihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, ennen hakemuksen jättämistä, kannustavat yritysasiantuntijat Riitta Rakkola ja Pirjo Isometsä.

Ota yhteyttä:
Riitta Rakkola, puh. 0295 036 094
Pirjo Isometsä, puh. 0295 036 049

Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa