Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskus toimii osaajapulan helpottamiseksi

Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto on ajankohtainen teema niin Satakunnassa kuin valtakunnallisestikin. Aihe on vallitsevan työvoimapulan vuoksi ollut vahvasti esillä mediassa ja politiikassa koko syksyn ajan. Teemaan ovat tarttuneet myös Satakunnan Team Finland -verkoston jäsenet ELY-keskuksen johdolla.

Satakuntalaiset oppilaitokset kansainvälisten osaajien kouluttajina

Satakunnan Ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Ari-Pekka Kainu nostaa esille huolen väestöennusteen kehityssuunnasta ja alueella jo nyt tietyillä aloilla näyttäytyvästä osaajapulasta. SAMK aikoo vahvistaa kotimaisten opiskelijoiden lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden määrää myös jatkossa. Tällä hetkellä SAMK:ssa opiskelee 416 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa lähes 70 eri maasta, erityisesti Kiinasta, Intiasta ja Virosta. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistyminen on ollut valmistumisen jälkeen hyvällä tasolla, sillä 68 % valmistuneista on löytänyt Suomesta työpaikan.

Sataedun kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio kertoo, että suomen kielen, suomalaisen työelämäkulttuurin ja toimintatapojen osaamisen olevan erittäin tärkeä lähtökohta maahanmuuttajien työllistymiselle. Lähtömaakoulutusta on puolestaan toteutettu erityisesti Virossa, Liettuassa, Puolassa, Espanjassa, Portugalissa ja Bulgariassa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova:lla on vuonna 2021 noin 500 ei-suomenkielistä opiskelijaa, kertoo maahanmuuttajien uraohjauksen koordinaattori Niina Engblom. WinNova tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa Valma-koulutusta sekä osaamiskartoituksia ja valmennuksia. Tutkinto-opiskeluun kuuluu myös kielitaidon kehittäminen ja suomen kielen opiskeluun tukea on saatavissa Porissa ja Raumalla S2-pajoilla.

Työkaluja työvoiman saatavuuteen

Prizztech Oy:stä projektipäällikkö Essi Vanha-Viitakoski kertoo Talent Hub Robotics -hankkeesta, jota toteutetaan yhteistyössä Sataedun ja WinNovan kanssa. Vanha-Viitakoski kertoo osaavan työvoiman saatavuuden olevan yksi suurimmista esteistä kasvulle ja kansainvälistymiselle yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Suomen työikäinen väestö vähenee ja väestönkasvu perustuu yksinomaan maahanmuuttoon. Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja pidemmällä aikavälillä työllisyys vähenevät merkittävästi, mikä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä Suomen taloudelliseen hyvinvointiin, huoltosuhteeseen, työllisyysasteeseen ja kestävyysvajeeseen. Näihin tulevaisuuden haasteisiin Talent Hub Robotics -hankkeella pyritään vastaamaan.

TE-palvelut ja ELY-keskus ovat yhdessä muiden valtion toimijoiden kanssa rakentaneet konkreettisen työkalun etsiä työvoimaa Ukrainasta. Workwithaview -sivustolla on suomalaisille työnantajille mahdollista ilmoittaa avoimista työpaikoista suoraan ukrainalaisille. Avoin työpaikka esitellään nettisivulla sekä kampanjan some-kanavissa. Ritva Lindström TE-palveluista ja Satakunnan ELY-keskuksen Team Finland koordinaattori Carita Vastinesluoma auttavat mielellään yritystä julkaisemaan avoimen työpaikan sivustolla.

Kansainvälisen rekrytointimallin kehittämiseen on otettu elinkeinoelämälähtöinen lähestymistapa ja sen keskeisenä tavoitteena on konseptoida valtiolliset kansainvälisen rekrytoinnin palvelut selkeäksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Vesa Liesivuori toteaa, että valtion toimijoilla on yhteinen tahtotila tukea kasvua, tunnistaa kasvavia yrityksiä, edistää palveluiden käyttöasteen nostamista ja tukea yrityksiä kansainvälisten rekrytointien ja -vientiponnistelujen polulla. ELY-keskuksella onkin merkittävä koordinointirooli työvoimapulaan vastaamisessa.