Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskus sijoitti Pohjois-Karjalan yritysten ja työllisyyden kehittämiseen 42 miljoonaa euroa (Pohjois-Karjala)

Vuosi 2019 oli toinen perättäinen erittäin vilkas vuosi kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Pohjois-Karjalassa. ELY-keskus sijoitti Pohjois-Karjalan elinvoiman kehittämiseen 42 miljoonaa euroa (26 milj. € vuonna 2018). Tästä summasta sijoitettiin yritysten innovaatiohankkeisiin 23,4 (21) miljoonaa euroa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishankkeisiin noin 13,5 (5) miljoonaa euroa ja maaseudun kehittämishankkeisiin noin 4,9 miljoonaa euroa.

Innovaatiorahoituksella ja pääomasijoitusrahastoilla kasvua ja suurempaa riskiä

ELY-keskukset myönsivät Suomessa innovaatiorahoitusta yrityksille yhteensä reilut 157 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalaan tuosta rahoituksesta suuntautui lähes 15 %.  
- Pohjois-Karjalan yritys- ja väestöosuuteen verrattuna viisinkertainen osuus yritysten kehittämiseen suunnatuista julkisista varoista on maakunnan tulevaisuuden kannalta lupauksia herättävä, toteaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen. ELY-keskuksen rahoituksen vaikuttavuus yritysten kasvuun ja uusiin työpaikkoihin on kehittynyt myönteisesti vuodesta 2018 yritysten liikevaihdon kasvulla ja uusina työpaikkoina mitattuna.

Myönnetyllä 23,4 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin siihen, että pohjoiskarjalaisissa yrityksissä käynnistyy arviolta vajaan 64 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit, syntyy noin 680 uutta työpaikkaa ja yli 163 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä noin 77 miljoonalla eurolla.

Pohjoiskarjalaisille yrityksille myönnetystä 23,4 miljoonan euron rahoituksesta noin 14,7 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta, 3,0 miljoonaa euroa kansallisista varoista pääomasijoitustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämispalveluihin sekä noin 5,7 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta.

Ennätysmäisen Euroopan sosiaalirahaston kehittämisrahoituksen uskotaan parantavan työllisyyttä merkittävästi lähivuosina

ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalaan ESR- ja EAKR-kehittämisrahoitusta yhteensä 13,5 miljoonaa euroa (vuonna 2018 myönnettiin 5 milj.€). Käynnistyneistä hankkeista merkittävä osa suuntautui työllisyyspalvelujen uudenlaisten yksilöllisiä työllistymispolkuja tarjoavien toimintamallien kehittämiseen. Esimerkiksi valtakunnallista kiinnostusta herättäneellä Joensuun Luotsi-hankkeella tavoitellaan työttömien määrän puolittamista. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan monialainen palvelualusta ja tarjotaan tiivistä yksilövalmennusta. Lisäksi hankitaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluita asiakkaan osaamisen kehittämiseksi ja työllistymiseksi. Palvelualustalla toimivat yhteistyössä Business Joensuu, Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut, TE-toimiston palvelut, sote-palvelut ja Kelan palvelut hakien asiakkaalle soveltuvaa ratkaisua. Uudella toimintamallilla luodaan pohjaa myös valtakunnalliselle työllisyyden kuntakokeilulle ja tavoitellaan työttömien määrän puolittamista.

Toisena vahvana rahoituksen painopisteenä on ollut osaamisen ja erityisesti digitaitojen kehittäminen sekä jatkuvan oppimisen mahdollistaminen koulutuksen saavutettavuutta parantamalla. ESR- kehittämistoimenpiteiden piirissä on Pohjois-Karjalassa noin 830 pientä- ja keskisuurta yritystä ja 15 000 henkilöä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus (rakennerahastorahoitus), puh. 044 246 4670, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus (maaseuturahoitus), puh. 0295 026 170, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)