Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskus myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2020 rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut harkinnanvaraiset valtionavustukset. Valtion talousarviossa koko maan avustusmäärärahat olivat 1 500 000 euroa, josta Pohjois-Karjalaan osoitettiin 51 000 euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet varat huomioon ottaen ELY-keskus jakoi avustuksia yhteensä 55 000 euroa.

Pohjois-Karjalassa hakemuksia jätettiin 20 kappaletta ja tukea myönnettiin 12:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen kunnostustoimiin. Keskimääräinen avustussumma oli noin 4 200 euroa.

Päätöksiä tehdessään ELY-keskus kohdensi avustuksia muun muassa kohteille, jotka sijaitsivat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön alueella, olivat maakunnallisesti merkittäviä rakennuksia tai ne kuuluivat suojelun piiriin.

Lisätietoja

Maankäyttöasiantuntija Pekka Piiparinen, puh. 0295 026 001, pekka.piiparinen(at)ely-keskus.fi

Selitys kuvatekstissä.
Yksi avustuskohteista on Outokummussa sijaitseva Hollola-niminen rakennus. Siellä avustus käytetään ikkunoiden puitteiden korjaamiseen. Kuva Pekka Piiparinen.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)