Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

ELY-keskus ja maakuntaliitto lakkaavat – tehtävät siirretään maakunnalle ja valtiolle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Hallitus on sopinut sote- ja aluehallintouudistuksessa itsehallintoalueille (maakunnille) ja valtiolle osoitettavista tehtävistä. Tehtäväjaon perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnat rakentuvat nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uusien maakuntien on määrä aloittaa 1.1.2019. Samalla nykyiset Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto voidaan lakkauttaa.

Tulevaisuudessa Etelä-Savon kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä. Kunnilla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.

Etelä-Savon maakunta vastaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä Etelä-Savon identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Sille siirtyvät ELY-keskuksen nykyisistä tehtävistä pääosa ja kaikki maakuntaliiton nykyiset tehtävät. Sellaiset ELY-keskuksen tehtävät, joihin sisältyy oikeusharkintaa ilman alueellista näkökulmaa, yleisen edun valvontaa tai jotka ovat vaikutuksiltaan valtakunnallisia, organisoidaan valtionhallintoon. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun tehtävät.

Etelä-Savon maakunnasta tulee hyvin monialainen toimija. Haasteeksi tulee muodostumaan se, miten turvataan riittävä osaaminen ja ammattitaito kaikkiin palveluihin. Haasteeseen vastataan maakuntien välisellä yhteistyöllä. Nykyistä ELY-keskusten tehtävien hoidon ja asiantuntemuksen kokoamista jatketaan tehtävien siirtyessä maakunnille. Jatkovalmistelun pohjana käytetään selvityshenkilön, ministeri Lauri Tarastin, tammikuussa julkaisemia ehdotuksia.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa maakunnan on tehtävä yhteistyötä muiden maakuntien kanssa. Yhteistyötä varten on viisi erva-alueisiin pohjautuvaa yhteistyöaluetta. Etelä-Savon kanssa samaan alueeseen kuuluvat Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Hallituksen tekemät linjaukset selkeyttävät sote- ja aluehallintouudistusta. Etelä-Savo muodostaa itsehallintoalueen – maakunnan, jolle valitaan ylin päätöksentekoelin maakuntavaltuusto suorilla vaaleilla. Maakunnalla on sote-järjestämisvastuu sekä maakuntalaissa säädetyt tehtävät. Moni yksityiskohta on luonnollisesti vielä avoinna ja monta kysymystä odottaa vastausta. Nyt on kuitenkin aika ryhtyä rakentamaan yhdessä yhteistä maakuntaa.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen


Alueellista tietoa