Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskus hakee muutosta kalankasvatusluvan sisältöön Luodon ja Pietarsaaren edustalla (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että Luodon ja Pietarsaaren edustan kalankasvatus voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.  ELY-keskus hakee muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.4.2020 Ekofish Oy:lle myöntämään lupaan kalankasvatukseen verkkoaltaissa Luodon edustan avomerialueella, jotta voidaan varmistaa, että kalankasvatus ei ole ristiriidassa EU:n vesipuite-ja meristrategiadirektiivien kanssa eikä estä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Kalankasvatuksen vaikutukset ulottuvat Perämeren avomeren lisäksi Luodon ja Pietarsaaren edustan rannikkoalueille (rannikkovesimuodostumat Kallan ja Uusikaarlepyy ulko).

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa rannikkovesiä ja Itämerta niin, ettei niiden tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Perämeri ei ole saavuttanut merenhoidon hyvän tilan tavoitetta. Kallanin rannikkovesimuodostuma, joka olisi lähimpänä kalanviljelylaitosta, arvioidaan olevan tyydyttävässä tilassa, eikä se saavuta vesienhoidon hyvän tilan tavoitetta.  Perämeren ja Kallanin heikentynyt tila on seurausta ravinteiden liiallisesta määrästä ja siitä seuranneista suorista rehevöitymisvaikutuksista, kuten heikentynyt näkösyvyys, muutokset kasviplanktonyhteisössä ja rihmalevien lisääntyminen.

Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksiin kuuluu rehevöitymisongelmia aiheuttavia ravinnepäästöjä kuten fosfori- ja typpipäästöjä.  Lupapäätöksen mukaan Ekofish Oy:n toiminnasta aiheutuvat laskennalliset ravinnepäästöt ovat 2 400 kg fosforia ja 26 540 kg typpeä vuodessa.  ELY-keskuksen käsityksen mukaan kalankasvatuksen päästöt voivat vaikeuttaa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden täyttymistä näillä merialueilla, jotka tällä hetkellä ovat suhteellisen lähellä hyvää tilaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valituksessaan korostanut, että kalankasvatuksen vaikutusalueella olevat merialueet eivät ole saavuttaneet hyvää tilaa ja katsoo, että lupapäätöksessä ei ole otettu vesien- ja merenhoidon tavoitteita riittävästi huomioon.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava asiantuntija Anna Bonde, puh. 0295 027 777
  • Ryhmäpäällikkö Päivi Karttunen, puh. 0295 027 824
  • Johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, puh. 0295 027 560

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)