Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

ELY-keskukset pyytävät lausuntoja ehdotuksista uusiksi kalatalousaluejaoiksi

Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen ovat tehneet omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi nykyistä laajempiin kalatalousalueisiin. ELY-keskukset pyytävät lausuntoja näistä ehdotuksista 31.3.2017 mennessä.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettava huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto.

Uusien kalatalousalueiden toiminta alkaa vuoden 2019 alussa.

Ehdotukset ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla:

Kuulutukset asiasta löytyvät myös ELY-keskuksen internetsivuilta. Kuulutuksissa on tiedot, mihin lausunnot kultakin alueelta tulee osoittaa.

  • Kuulutukset > Valitse sivun oikean ylälaidan aluevalinnasta haluamasi alue.

Lue lisää:


Alueellista tietoa