Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskuksen valtakunnalliset avustukset ympäristökasvatushankkeille jaettu

Kolmetoista alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävää ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hanketta pääsee käyntiin eri puolilla maata Keski-Suomen ELY-keskuksen jakaman avustuksen turvin. Ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvaa avustusrahaa oli jaossa ennätysmäärä, noin 300 000 euroa. Tarvetta onkin, sillä yhteensä avustusta haettiin 61 hankkeelle noin 1,6 miljoonan euron edestä.

Avustukset suunnattiin tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuutta edistäville ja aktiivista ilmastokansalaisuutta edistäville hankkeille. Näin pyritään edesauttamaan kiperien kestävän kehityksen kysymysten ratkaisemista; nämä aiheet olivat haasteiden kärkipäässä myös mm. hiljattain julkaistussa Suomen Agenda2030-maaraportissa.

- Kestävässä kehityksessä on kyse valtavasta oppimisprosessista. Ympäristökasvatuksella on siinä olennainen sija. Sillä tavoitellaan hyvää luontosuhdetta, kestävän kehityksen mukaisia elämäntapoja ja aktiivista, ratkaisukeskeistä suhdetta maailman tilaan, sanoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. – Suurien käsillä olevien ympäristöuhkien käsittely vaatii ympäristökasvattajilta monipuolista osaamista. Tätä Suomesta löytyykin, ja se näkyy myös meille tulevien hanke-esitysten monipuolisuutena ja laadukkuutena.

Yleiset arviointikriteerit täyttäviä hanke-esityksiä oli hakemusten joukossa runsaasti. Rahoitettujen hankkeiden katsottiin vastaavan erityisen hyvin olemassa oleviin tarpeisiin ja niillä arvioitiin olevan potentiaalia laajamittaiseen vaikuttavuuteen.

Ilmastonmuutokseen liittyvissä, nuorille suunnatuissa hankkeissa on vahvasti mukana arjen valintojen lisäksi yhteisen vaikuttamisen näkökulma. Tämä on todettu tärkeäksi elementiksi ilmastokasvatuksessa ja se vastaa hyvin hakukierroksen painotusta aktiivisen ilmastokansalaisuuden tukemisesta. Tällä kierroksella rahoitettiin myös kahta pääasiassa aikuisille suunnattua hanketta.

Taiteen menetelmiä käytetään muutamassa rahoitettavassa hankkeessa. Suuret ympäristöhaasteet herättävät monenlaisia kysymyksiä ja tunteita, joiden käsittelyssä taide voi olla suureksi avuksi. Hankkeissa tehdään monipuolista yhteistyötä myös muiden sektoreiden kanssa.

Avustuksia myönnetään myös kolmelle hankkeelle, joissa pääpaino on menetelmien tai ympäristökasvatustoimijoiden yhteisten rakenteiden tai osaamisen kehittämisessä.  Nämä nostavat onnistuessaan ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta laajasti.

ELY-keskuksia koskevan asetuksen nojalla Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa ympäristökasvatuksen valtakunnallisia koordinointi- ja asiantuntijatehtäviä. Tehtävä sisältää ympäristökasvatuksen ja -valistuksen valtakunnalliset hankeavustukset. Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia ja ne ovat haettavissa seuraavan kerran syksyllä 2020.

 

Lisätietoja:

Vuonna 2020 rahoitettavien hankkeiden lyhyet kuvaukset (pdf)

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)