Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen on jaettu

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Nyt avustettavat hankkeet mm. pureutuvat kulutusyhteiskunnan kysymyksiin, edistävät lasten ja nuorten osallistumista ympäristön tilan seurantaan, tarjoavat tukea kaikenikäisten luontosuhteen rakentamiseen, neuvovat monimuotoisen kotipihan perustamisessa ja ylläpidossa, edistävät luonnossa liikkumista ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, järjestävät osallistumisen paikkoja kunnostustoimiin ja tukevat vaikuttamisen taitojen kehittymistä.

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset ovat ympäristöministeriön harkinnanvaraisia erityisavustuksia. Ne ovat haettavissa vuosittain syksyllä, ja avustuksia myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahaa. Tänä vuonna määräraha nousi noin 30 000 eurolla edellisvuoden tasosta. Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee koko Suomen hakemukset osana valtakunnallista erikoistumistehtäväänsä.

Lue lisää

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu (14.6.2021, sttinfo.fi)