Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa alueelle viime vuonna lähes 110 miljoonaa euroa (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskukset loivat vaikuttavuutta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 110:llä miljoonalla eurolla.​ Lisäksi Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan 12,83 M € , josta energiatuen osuus 0,43 M €, ja Kymenlaaksoon 2,34 M eurolla, josta energiatuen osuus 0,79 M €.  ​​

Maaseutu

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomessa vuonna 2018 30 yritykselle yhteensä noin 1,1 M €. Pääosa tuesta myönnettiin yritysten investointeihin. Rahoituksella arvioidaan syntyvän n. 50 uutta työpaikkaa. Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä 2,1 M €. Näiden yritys- ja kehittämishanketukien lisäksi ELY-keskus teki päätökset alueen neljän Leader-ryhmän myöntämiin yritys- ja hanketukiin (noin 1,8 M €).​​

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin vuonna 2018 avustuksina noin 3,2 M €. Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 6,5 M €:n lainapääomalle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus maksoi luomuviljelijöille luomukorvausta vuonna 2018 yhteensä 3,2 M €. Luomuala on Kaakkois-Suomessa yli 19 000 hehtaaria eli 14% peltoalasta. Maaseutuohjelman ympäristösopimuksien avulla parannetaan maaseutuluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan alkuperäisrotujen kasvatusta. Näihin sopimuksiin perustuen ELY-keskus maksoi tukia viime vuonna 0,6 M €.​

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Kaakkois-Suomeen viime vuonna yhteensä 0,3 M € kalatalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin.  ​

Työvoima

ELY-keskus ja TE-toimisto tuottavat yhdessä työ- ja elinkeinopalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Erilaisia työllisyys-, osaamis- ja yritystoimintapalveluja tuettiin Kaakkois-Suomessa vuonna 2018 yhteensä 18,8 M eurolla. ​

EU-rahastot

Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston rahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomeen kaikkiaan 8,1 M €.  ESR-rahoitusta myönnettiin 19 hankkeelle yhteensä 3,9 M €. Rahoitetuissa hankkeissa paneudutaan työllistymisen haasteisiin, edistetään kiertotalouden osaamista, kehitetään opinto- ja uraohjausta, kokeillaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä uudenlaisia palveluita, vahvistetaan digitaitoja ja reagoidaan muuttuviin työelämän tarpeisiin.  

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin EAKR-varoista 33 yritykselle yhteensä 3,4 M €. Kehittämisavustuksilla edistettiin yritysten investointeja, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Lisäksi EAKR-rahoitusta myönnettiin viidelle yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeelle yhteensä noin 0,77 M €. Toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettiin esimerkiksi Etelä-Karjalan julkisten hankintojen kehittämiseen ja hankintaneuvontaan.​​

Liikenne

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen tienpitoon käytettiin vuonna 2018 yhteensä 44 M €. Näistä tieverkon hoitoon osoitettiin 14 M €, ylläpitoon 15 M € ja parannusinvestointeihin 15 M €. Suurimpina investointeina valmistui Keltakankaan eritasoliittymän rakentaminen valtatielle 15 Kouvolaan. Tienpidon korjausvelkaohjelman rahoituksella parannettiin noin 85 km sora- ja päällystettyä tietä. Ylläpidon rahoituksella päällystettiin 170 km maanteitä, peruskorjattiin 12 siltaa sekä tehtiin 20 sillalla pienempiä korjauksia. Valtion avustusta yksityisten teiden kunnossapitoon myönnettiin 1,2 M €. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin yhdeksälle yksityistielle, ja lisäksi erityiskohteena avustettiin kahta lossia. Alueen joukkoliikenteen ostoihin ja kuntien avustamiseen käytetiin 1,7 M €.​​

Ympäristö

Ympäristöasioissa suurin yksittäinen rahoituskohde ovat METSO-ohjelman kautta valtiolle ostettavat maa-alueet tai korvaukset alueiden rauhoittamisesta. ELY-keskus teki metsänomistajien hakemuksesta 42 suojelupäätöstä, joista metsänomistajille maksettiin korvauksia noin 2,7 M €. Vesihuoltohankkeita ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa on tuettu reilulla 0.7 M eurolla. Pieni mutta tärkeä avustus on rakennusperintöavustukset (56 000 €). Niillä tuettiin alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostusta.​

Liite: Rahoitus ja hankinnat Kaakkois-Suomessa 2018 (pdf)

 

 

 

 


Alueellista tietoa