Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskukselta 9,5 miljoonaa euroa rahoitusta pirkanmaalaisille yrityksille vuonna 2019

Pirkanmaan ELY-keskus rahoittaa vuosittain pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeita. Vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa yhteensä 330 yritykselle.

Yritysrahoituksen määrä väheni noin 1,3 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Tämä johtuu etenkin maaseudun yritystukien kysynnän muutoksesta, sillä viime vuonna sitä haettiin edellisvuosia pienemmille hankkeille. Myös yritysten kanssa yhdessä toteutettavissa työvoimakoulutuksissa, ns. yhteishankintakoulutuksissa, tapahtui muutoksia. Eniten kysyntää oli edelleen vuonna 2019 uusien työntekijöiden rekrytointikoulutuksille, mutta sen sijaan tarve työvoiman muuntokoulutukseen irtisanomisten tai lomautusten yhteydessä väheni selvästi.

Myönnetty rahoitus jakaantui:

  • Yrityksen kehittämisavustukseen 3 019 928 euroa (vuonna 2018: 2 555 439 euroa)
  • Maaseudun yritystukiin 3 745 634 euroa (vuonna 2018: 5 220 832 euroa)
  • Uusien työntekijöiden rekrytointikoulutukseen (RekryKoulutus) 1 867 727 euroa (vuonna 2018: 1 865 645 euroa)
  • Nykyisen henkilöstön koulutukseen (TäsmäKoulutus) 898 055 euroa (vuonna 2018: 641 318 euroa)
  • Työvoiman muuntokoulutukseen (MuutosKoulutus) 18 037 euroa (vuonna 2018: 543 139 euroa).

Lisäksi 250 pirkanmaalaista yritystä hyödynsi yritysten kehittämispalveluita yhteensä noin miljoonan euron edestä. 

Kehittämisavustuksella kasvua ja uutta liiketoimintaa

Pirkanmaalla yrityksen kehittämisavustusta suunnataan etenkin kansainvälistymiseen, kestävän kehityksen edistämiseen, bio- ja kiertotalouteen, vähähiilisyyttä sekä digitaalisia ja älykkäitä palveluita ja toimintatapoja edistäviin hankkeisiin.

Viime vuonna tukea myönnettiin 72 hankkeelle. Tukea saaneet yritykset olivat pääosin mikroyrityksiä (78 prosenttia) ja pieniä yrityksiä (19 prosenttia). Uuden liiketoiminnan kehittämisen niistä kohdistui 50 prosenttia ja kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen 40 prosenttia.

Maaseudulla rahoitusta haettiin etenkin metalliteollisuuteen

Valtaosa maaseuturahastosta myönnetyistä yritystuista kohdentui teollisuuteen, etenkin metallialle. Lisäksi tukea saivat mm.  puun jalostus, muovi-ja komposiittituotteet sekä kiven jalostus. Palvelualoista eniten tukea myönnettiin matkailualalle, jonka hankkeista suurin osa liittyi majoituskapasiteetin lisäämiseen.

Maaseuturahaston avulla tuetaan investointeja, joiden avulla yritykset lisäävät kilpailukykyään ja ottavat käyttöön uutta teknologiaa. Pääosa tuesta on kohdistunut tavoitteen mukaisesti ydin- ja harvaanasutulle maaseudulle. Tuetut yritykset ovat kasvuhaluisia ja monilla on vientiä joko suoraan tai välillisesti. Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan rahoituksella on ollut merkittävä rooli yritysten kasvussa ja uusien työpaikkojen luomisessa maaseudulle.

ICT-ala näkyy yritysten koulutustarpeissa

ELY-keskus tuki viime vuonna pirkanmaalaisten yritysten rekrytointia ja olemassa olevan henkilöstön osaamista noin 2,8 miljoonalla eurolla. Uusia työntekijöitä koulutettiin RekryKoulutuksella 134 yritykselle ja yrityksen nykyisen henkilöstön TäsmäKoulutusta hyödynsi 49 yritystä.

Uusien työntekijöiden rekrytointiin tähtäävistä koulutuksista noin puolet kohdistui ICT-alalle. RekryKoulutuksen avulla yrityksiin on koulutettu uusia työntekijöitä mm. ohjelmistokehitykseen, pilvipalveluteknologiaan, data-analytiikkaan, verkkokauppaan ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin. RekryKoulutus on yksi niistä lukuisista keinoista, joilla alaa vaivaavaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamisen ongelmaa parannetaan.

Lue lisää Pirkanman ICT-alan tilanteesta: ICT-alan työvoimapulaan tarvitaan uusia ja järeämpiä toimia.

Lista ELY-keskuksen myöntämästä yritysrahoituksesta Pirkanmaalle 2019.

Lisätietoja antavat

Manner-Suomen maaseuturahaston yritystuista:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Katriina Ala-Orvola, puhelin 0295 036 084

Yrityksen kehittämisavustuksesta:

Yritysasiantuntija Pirjo Isometsä, puhelin 0295 036 049

Työvoimakoulutuksesta:

Vs. johtaja Riikka Joutsensaari, puhelin 0295 036 053

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)