Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Elpymisrahoituksen haku käynnissä

Rahoitusta maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin on nyt haettavissa. Maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta ja ne kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä.

Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Rahoitettavia toimenpiteitä yrityksille ovat:

 • Omistajanvaihdokset:

  • kokoluokaltaan mikro- ja pienyrityksille harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla
  • asiantuntijapalvelut ostajan avuksi
  • tuki 5.000–10.000 euroa
  • tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä
  • tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on yrityskaupan toteutuminen
    
 • Energiainvestoinnit:

  • uudet biokaasulaitokset 50 % tukitasolla
   • tukea voidaan myöntää enintään 2 MW laitoksille, jotka eivät ole mukana jakeluvelvoitteessa
  • olemassa olevien uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistaminen 30 % tukitasolla (de minimistuki)
  • energia- ja materiaalitehokkuutta parantavat sekä muut energiainvestoinnit 30–35 % tukitasolla (de minimistuki)
    
 • Uusi teknologia:

  • investoinnit uuteen ympäristö- ja ilmastoystävälliseen teknologiaan ml. digitaalinen teknologia
  • tuen saamiseksi ei edellytetä yrityksen kasvua, vaan rahoituksen tavoitteena on edistää ilmastolle ja ympäristölle myönteisiä investointeja
  • 30–35 % tukitasolla (de minimistuki)

Elpymisrahoitus kohdistuu siis uusiin tukikohteisiin verrattuna nykyiseen/aikaisempaan yritysrahoitukseen. Eli jos hankkeelle olisi mahdollista myöntää siirtymäkauden tavallinen tuki, ei elpymistukea voida myöntää. Elpymisrahoitus myönnetään vuosina 2021–2022, ja sitä voidaan maksaa kolmena myöntämistä seuraavana vuotena.

Hakujaksot:

 • 18.10.—15.11.2021
 • 16.11.2021—15.1.2022
 • 16.1.—15.3.2022

Rahoitukseen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää tietoa

Elpymisrahoitukseen varattu määräraha on valtakunnallinen toisin kuin maaseutuohjelman rahoituksessa yleensä. Näin ollen tuen riittävyyttä on vaikea ennakoida.

Tuen hakemista suunnittelevan yrityksen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin Pohjois-Savon ELY-keskuksen yritystutkijaan; Pekka Stjerna puh. 0295 026 625, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajavaihdoksiin haettavissa (Ruokaviraston tiedote 18.10.2021, ruokavirasto.fi) 

Maaseuturahaston elpymisvarat (maaseutu.fi)